* *
Інструкція для посади "Завідувач каси театрально-видовищного підприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач каси театрально-видовищного підприємства" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж аналогічної за характером роботи не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - положення, інструкції та інші нормативні документи щодо ведення квиткового господарства, отримання, зберігання, здачі грошових коштів;
      - правила ведення касових та банківських операцій в частині ведення обліку та звітності;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - основи організації праці;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

1.4. Завідувач каси театрально-видовищного підприємства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач каси театрально-видовищного підприємства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач каси театрально-видовищного підприємства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач каси театрально-видовищного підприємства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво роботою квиткової каси.

2.2. Забезпечує своєчасну обробку комплектів квитків.

2.3. Вирізає квитки та направляє їх з відповідним оформленням документів, накладних до театрально-концертних (спортивно-видовищних) кас.

2.4. Здійснює контроль наявності комплектів квитків, отримання, зберігання та повернення квитків та грошових коштів від реалізації квитків.

2.5. Забезпечує поточний, попередній продаж та продаж квитків на замовлення, бронювання місць, повернення коштів глядачу у разі відміни заходу.

2.6. Приймає та перевіряє щоденні звіти щодо продажу квитків касирами театрально-видовищного підприємства.

2.7. В установленому порядку своєчасно готує здавання виручки касою до банку.

2.8. Вживає заходів щодо вдосконалення організації праці касирів квиткової каси.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач каси театрально-видовищного підприємства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач каси театрально-видовищного підприємства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач каси театрально-видовищного підприємства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач каси театрально-видовищного підприємства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач каси театрально-видовищного підприємства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач каси театрально-видовищного підприємства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач каси театрально-видовищного підприємства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач каси театрально-видовищного підприємства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач каси театрально-видовищного підприємства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач каси театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач каси театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач каси театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач каси театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач каси театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач каси театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач каси театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.