Інструкція для посади "Начальник лабораторії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник лабораторії" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на атомній електростанції - не менше 5 років, з них за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які відносяться до профілю діяльності лабораторії атомної електростанції;
      - принцип роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості, режим роботи та правила обслуговування устаткування лабораторії;
      - перспективи технічного розвитку атомної станції;
      - методи та організацію проведення науково-дослідних робіт;
      - стандарти, технічні умови, методики та інструкції за профілем діяльності лабораторії;
      - спеціалізацію цехів, підрозділів атомної електростанції, виробничі зв'язки між ними;
      - порядок розроблення перспективних і річних планів підвищення ефективності діяльності лабораторії;
      - методи розрахунку економічної ефективності впровадження раціоналізаторських пропозицій та винаходів;
      - порядок розроблення та оформлення технічної документації;
      - досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств, основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник лабораторії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник лабораторії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник лабораторії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник лабораторії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безаварійну, надійну та безпечну роботу устаткування атомної електростанції, передексплуатаційний та експлуатаційний контроль за профілем лабораторії відповідно до нормативних документів; забезпечує якісне виконання персоналом лабораторії функцій за профілем лабораторії; визначає обсяг місячних і річних виробничих планів лабораторії та забезпечує їх виконання; здійснює методичне керівництво роботою підрозділів атомної електростанції станції зі збирання інформації щодо відмов, пошкоджень і дефектів устаткування, апаратури, приладів, технологічних систем атомної електростанції за профілем лабораторії.

2.2. Очолює роботу з розроблення нових систем діагностики, вдосконалення існуючих методів контролю за роботою устаткування атомної електростанції за профілем лабораторії та надає допомогу щодо впровадження їх у виробництво.

2.3. Бере участь у роботі комісій з розслідування порушень у роботі атомної електростанції, в проведенні технічних розслідувань обставин та причин аварій, аварійних ситуацій, відмов, пошкоджень устаткування, апаратури, приладів, технологічних систем атомної електростанції; проводить роботу з впровадження державних та галузевих стандартів підприємства та інших нормативних документів.

2.4. Здійснює контроль за станом лабораторного устаткування та робочих місць працівників лабораторії, вживає заходів щодо усунення недоліків; організовує навчання персоналу лабораторії, підвищення його кваліфікації, обмін досвідом; забезпечує виконання заходів, спрямованих на усунення якої-небудь виробничої ситуації, що створює загрозу життю або здоров'ю людей, а також навколишньому середовищу; бере участь в організації роботи з узагальнення, поширення передових прийомів і методів праці, вивчення та впровадження передового вітчизняного та світового досвіду роботи за профілем діяльності лабораторії, розвитку раціоналізації та винахідництва.

2.5. Очолює роботи лабораторії з науково-дослідної тематики; здійснює зв'язок з науково-дослідними, проектними інститутами й організаціями за профілем діяльності лабораторії.

2.6. Керує персоналом лабораторії.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник лабораторії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник лабораторії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник лабораторії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник лабораторії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник лабораторії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник лабораторії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник лабораторії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник лабораторії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник лабораторії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник лабораторії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник лабораторії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник лабораторії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник лабораторії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник лабораторії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник лабораторії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник лабораторії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.