Інструкція для посади "Начальник установки стабілізації конденсату", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник установки стабілізації конденсату" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності цеху;
      - технічні вимоги до якості продукції, технології переробки конденсату і нафти;
      - обладнання цеху і правила його експлуатації;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та керування;
      - основи трудового законодавства;
      - навички роботи з персоналом;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Начальник установки стабілізації конденсату призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник установки стабілізації конденсату підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник установки стабілізації конденсату керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник установки стабілізації конденсату під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю установки.

2.2. Забезпечує виконання планових завдань, ритмічний випуск продукції високої якості, своєчасне відвантаження продукції.

2.3. Здійснює контроль за правильним веденням технологічного процесу, установлених режимів роботи.

2.4. Забезпечує технічно правильну експлуатацію технологічного обладнання, насосів, комунікацій і допоміжного обладнання.

2.5. Бере участь у складанні графіків поточних і капітальних ремонтів та контролює їх виконання.

2.6. Організовує виконання заходів щодо зниження втрат газового конденсату, економних витрат реагентів, електроенергії, матеріалів.

2.7. Здійснює контроль за станом обладнання, механізмів.

2.8. Контролює проведення гідравлічних випробувань технологічного обладнання.

2.9. Організовує складання заявок на необхідну апаратуру, запасні частини, матеріали, обладнання, засоби автоматизації.

2.10. Бере участь у впровадженні та освоєнні нової техніки.

2.11. Координує роботу майстрів і бригад.

2.12. Бере участь у розслідуванні аварій, нещасних випадків і у розробленні заходів щодо запобігання їм.

2.13. Контролює виконання робіт з охорони навколишнього середовища.

2.14. Проводить технічну підготовку персоналу.

2.15. Здійснює контроль за веденням технічної документації.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник установки стабілізації конденсату має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник установки стабілізації конденсату має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник установки стабілізації конденсату має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник установки стабілізації конденсату має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник установки стабілізації конденсату має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник установки стабілізації конденсату має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник установки стабілізації конденсату має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник установки стабілізації конденсату має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник установки стабілізації конденсату має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник установки стабілізації конденсату несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник установки стабілізації конденсату несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник установки стабілізації конденсату несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник установки стабілізації конденсату несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник установки стабілізації конденсату несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник установки стабілізації конденсату несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник установки стабілізації конденсату несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.