Інструкція для посади "Начальник установки технологічної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник установки технологічної" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності установки;
      - технологічну схему, регламент та інші нормативні документи з експлуатації та ремонту обладнання установки;
      - правила експлуатації установки, положення про організацію і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском, трубопроводів, запобіжних і захисних засобів та блокуючих пристроїв, електрообладнання;
      - взаємозв'язок установки з іншими дільницями;
      - правила безпеки в газовому господарстві;
      - навички роботи з персоналом;
      - правила пожежної безпеки;
      - законодавство України про охорону праці та основи трудового законодавства.

1.4. Начальник установки технологічної призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник установки технологічної підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник установки технологічної керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник установки технологічної під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю установки.

2.2. Забезпечує виконання планових завдань, ритмічний випуск продукції.

2.3. Забезпечує дотримання установлених технологічних режимів роботи установки, ведення технологічного процесу відповідно до вимог охорони праці, технологічної карти, регламенту та інструкцій.

2.4. Забезпечує безперебійну роботу обладнання відповідно до правил технічної експлуатації та пожежної безпеки.

2.5. Складає графіки проведення планово-запобіжних ремонтів обладнання установки, дефектні відомості на проведення капітального ремонту.

2.6. В процесі ремонту обладнання організовує взаємодію робітників, які обслуговують технологічну установку, і ремонтного персоналу.

2.7. Забезпечує своєчасну підготовку апаратури і обладнання до технічного огляду, підготовку ремонтних і вогневих робіт на технологічній установці.

2.8. Веде облік і аналіз роботи технологічного обладнання, розробляє і здійснює протиаварійні заходи.

2.9. Здійснює виконання організаційно-технічних заходів, спрямованих на впровадження нової техніки і передової технології, автоматизації виробничих процесів, а також на підготовку до роботи в осінньо-зимовий і паводковий періоди.

2.10. Складає заявки на реагенти і матеріали, необхідні для роботи технологічної установки.

2.11. Веде облік матеріальних цінностей, що знаходяться на балансі цеху.

2.12. Бере участь у розслідуванні аварій, нещасних випадків, які виникають на установці, аналізує їх причини, складає заходи щодо запобігання їм.

2.13. Проводить технічну підготовку персоналу.

2.14. Забезпечує ведення технічної документації і подання звітності про роботу установки.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник установки технологічної має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник установки технологічної має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник установки технологічної має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник установки технологічної має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник установки технологічної має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник установки технологічної має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник установки технологічної має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник установки технологічної має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник установки технологічної має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник установки технологічної несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник установки технологічної несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник установки технологічної несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник установки технологічної несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник установки технологічної несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник установки технологічної несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник установки технологічної несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.