Інструкція для посади "Поїзний електромеханік 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Поїзний електромеханік 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - кінематичні, електричні схеми і будову обладнання і установок пасажирських вагонів усіх типів, що обслуговуються;
      - технічні характеристики окремих деталей і вузлів, установок і пристроїв вагонів;
      - правила, технічні вказівки, інструкції заводів-виготовлювачів, допуски і норми спрацювання, які допускаються під час експлуатації та ремонту деталей та вузлів вагонів;
      - будову і конструкцію контрольно-вимірювальних приладів, пристроїв та інструментів, що застосовуються під час обслуговування, ремонту і випробування вузлів пасажирських вагонів, правила користування ними;
      - основи електротехніки і механіки;
      - порядок технічної підготовки вагонів поїзда у рейс;
      - приймання і здавання состава;
      - способи виявлення, запобігання і усунення несправностей у роботі деталей та вузлів вагонів;
      - технологію обслуговування і контролю технічного стану вагонів і їх екіпірування;
      - розміщення пунктів технічного обслуговування та екіпірування вагонів на шляху прямування пасажирського поїзда;
      - розклад руху пасажирських поїздів;
      - інструкції з забезпечення безпеки руху і заходів пожежної безпеки пасажирських поїздів.

1.4. Поїзний електромеханік 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Поїзний електромеханік 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Поїзний електромеханік 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Поїзний електромеханік 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить технічне обслуговування під час слідування пасажирських поїздів, що складаються з вагонів без електроопалення або кондиціювання повітря.

2.2. Перевіряє технічний стан, стежить за роботою, виявляє за показаннями приладів дефекти та усуває несправності, що виникають у роботі електрообладнання, системи контролю нагрівання букс з роликовими підшипниками, редукторно-карданних приводів акумуляторних батарей, пристроїв водопостачання і опалення, внутрішньовагонного електричного і холодильного устаткування, мережі електричного освітлення, генераторів, перетворювачів струму, випрямлячів, компресорів, конденсаторів, сигналізаторів наливу води, приладів обігріву, міжвагонних електричних з'єднань, хвостових сигнальних і посадочних ліхтарів, антени радіопункту, вентиляційних установок, апаратури внутрішньопоїзного телефонного зв'язку, радіозв'язку і радіомовної мережі у вагонах усіх типів, що обслуговуються.

2.3. Перевіряє якість і обсяги ремонтних робіт, що виконуються за заявками поїзного електромеханіка у пунктах формування та обороту пасажирських поїздів.

2.4. Веде встановлену документацію.

2.5. Інструктує працівників поїзної бригади з технічного обслуговування установок, які ними експлуатуються, та устаткування пасажирських вагонів, та приймає рішення і діє в аварійній ситуації.

2.6. Ремонтує електрообладнання вагонів на шляху прямування.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Поїзний електромеханік 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Поїзний електромеханік 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Поїзний електромеханік 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Поїзний електромеханік 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Поїзний електромеханік 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Поїзний електромеханік 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Поїзний електромеханік 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Поїзний електромеханік 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Поїзний електромеханік 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Поїзний електромеханік 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Поїзний електромеханік 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Поїзний електромеханік 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Поїзний електромеханік 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Поїзний електромеханік 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Поїзний електромеханік 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Поїзний електромеханік 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.