Інструкція для посади "Машиніст шпрединг-машини 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст шпрединг-машини 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста шпрединг-машини 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і кінематичну схему агреїату;
      - правила налагодження заправного, живильного та транспортних пристроїв;
      - технологічний процес промазування тканини або плівки;
      - види, сорти та призначення текстильних, плівкових та інших матеріалів, які застосовуються;
      - технічні вимоги до якості матеріалів, які застосовуються, та готової продукції.

1.4. Машиніст шпрединг-машини 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст шпрединг-машини 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст шпрединг-машини 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст шпрединг-машини 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес промазування-просочування бавовняних тканин та текстильної прокладки нітролаком або виконує окремі операції з виготовлення на шпрединг-машинах різних конструкцій під керівництвом машиніста вищої кваліфікації основного та теплоізоляційного полівінілхлорвдного лінолеуму, текстовініту та інших матеріалів на тканинній та плівковій основах, а також промазує-просочує спеціальні тканини.

2.2. Перевіряє та готує до роботи заправний та живильний пристрій, допоміжне і транспортне устаткування та пристрої.

2.3. Чистить машину, комунікації та змазує.

2.4. Установлює їх на приймально-розмотувальний пристрій.

2.5. Заправляє кінці в машину.

2.6. Завантажує полівінілхлоридну суміш, пасту, клей за допомогою підйомних пристроїв в приймальний бункер машини.

2.7. Забезпечує безперервне живлення машини полівінілхлоридною сумішшю, пастою, клеєм та дозує їх з бункера на тканину або плівкову основу.

2.8. Стежить за рівномірним нанесенням на тканину або плівку полівінілхлоридної маси, пасти, клею та коректує товщину шару, який наноситься, вирівнюванням за допомогою раклі за показаннями індикатора.

2.9. У випадках, що передбачені технологічним регламентом, - наносить клей декількома "штрихами" - шарами.

2.10. Забезпечує рівномірне подавання тканини або плівки, регулює швидкість проходження тканини через машину.

2.11. Зважує тканину до і після промазування.

2.12. Розраховує кількість промазувального та просочувального матеріалу на 1 м тканини.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст шпрединг-машини 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст шпрединг-машини 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст шпрединг-машини 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст шпрединг-машини 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст шпрединг-машини 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст шпрединг-машини 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст шпрединг-машини 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст шпрединг-машини 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст шпрединг-машини 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст шпрединг-машини 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст шпрединг-машини 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст шпрединг-машини 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст шпрединг-машини 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст шпрединг-машини 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст шпрединг-машини 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст шпрединг-машини 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.