Інструкція для посади "Машиніст шпрединг-машини 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст шпрединг-машини 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову шпрединг-машини;
      - види тканин;
      - технологічний регламент нанесення клею на тканину;
      - вимоги до якості текстильних матеріалів, клеїв та готової продукції;
      - причини браку та заходи з їх усунення;
      - приклади робіт.

1.4. Машиніст шпрединг-машини 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст шпрединг-машини 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст шпрединг-машини 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст шпрединг-машини 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес, наносить клейовий шар на тканину на шпрединг-машині для виробництва штучного каракуля або процес промазування технічних та одягових тканин під керівництвом машиніста вищої кваліфікації.

2.2. Перевіряє технічну справність машини та готує її до роботи.

2.3. Підвозить тканину до робочого місця.

2.4. Підбирає тканину за шириною, якістю, метражем, зшиває кінці та заправляє в машину.

2.5. Подає клей, стежить за рівномірним нанесенням клею на тканину, рівномірним натягненням тканини, температурою сушильної камери, правильною намоткою тканини на шпулю.

2.6. Реґулює швидкість руху тканини, зазор між ножем та ведучим валом машини.

2.7. Транспортує тканину, зважує до і після промазування клеєм.

2.8. Чистить машину.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст шпрединг-машини 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст шпрединг-машини 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст шпрединг-машини 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст шпрединг-машини 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст шпрединг-машини 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст шпрединг-машини 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст шпрединг-машини 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст шпрединг-машини 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст шпрединг-машини 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст шпрединг-машини 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст шпрединг-машини 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст шпрединг-машини 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст шпрединг-машини 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст шпрединг-машини 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст шпрединг-машини 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст шпрединг-машини 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.