* *
Інструкція для посади "Асистент художника-постановника II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Асистент художника-постановника II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією асистента художника-постановника - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи зображальних засобів;
      - техніку малюнка і креслення;
      - техніку і технологію зображально-декораційного оформлення фільму;
      - основи живопису;
      - історію костюму;
      - кольорознавство;
      - основи конструювання і моделювання одягу;
      - технологію матеріалів;
      - технологію виготовлення костюмів;
      - історію образотворчого мистецтва;
      - історію національної і світової кінематографії;
      - основи організації і технології фільмовиробництва;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Асистент художника-постановника II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Асистент художника-постановника II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Асистент художника-постановника II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Асистент художника-постановника II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує за завданням художника-постановника роботи із зображально-декораційного вирішення фільму в період розробки задуму і в процесі його реалізації.

2.2. Підбирає за вказівкою художника-постановника необхідний для роботи зображальний і документальний матеріал.

2.3. Бере участь в ескізній розробці елементів декорацій: архітектурних деталей, меблів, реквізиту, світильників, драпірувань, у розробці креслень, шаблонів, ескізів живописних фонів.

2.4. Бере участь у розробці постановницького проекту з виготовлення схем планування знімальних об'єктів з поміткою мізансцен схематичних замальовок кадрів, макетів декорацій.

2.5. Бере участь разом з художником-декоратором у відборі фундусних елементів, у підборі меблів, реквізиту, а також у побудові, опорядженні і умеблюванні декорацій.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Асистент художника-постановника II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Асистент художника-постановника II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Асистент художника-постановника II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Асистент художника-постановника II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Асистент художника-постановника II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Асистент художника-постановника II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Асистент художника-постановника II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Асистент художника-постановника II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Асистент художника-постановника II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Асистент художника-постановника II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Асистент художника-постановника II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Асистент художника-постановника II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Асистент художника-постановника II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Асистент художника-постановника II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Асистент художника-постановника II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Асистент художника-постановника II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Виконує за завданням художника-постановника з костюмів роботи по зображальному вирішенню образів персонажів і масовки під час розробки задуму і в процесі його реалізації.

5.2. Підбирає за вказівкою художника-постановника з костюмів зображальний і документальний матеріал, необхідний для створення ескізів і виготовлення костюмів.

5.3. Виконує розробки окремих ескізів з монтування костюмів і особистого реквізиту, виготовляє робочі креслення деталей і крою костюмів, складає опис робіт, монтувальні карти.

5.4. Здає заявки на необхідні матеріали і замовлення цехам, контролює їх виконання.

5.5. Складає списки необхідних для зйомки костюмів.

5.6. Відбирає за вказівкою художника-постановника з костюмів готові костюми та інші необхідні матеріали на базах і складах студії.

5.7. Подає зразки матеріалів на затвердження художнику-постановнику з костюмів.

5.8. Готує до кожної зйомки костюми і особистий реквізит, стежить за правильним одяганням їх на знімальному майданчику.