* *
Інструкція для посади "Асистент циркового номера, колективу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Асистент циркового номера, колективу" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - положення про умови праці працівників цирку;
      - способи страхування;
      - циркову термінологію;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Асистент циркового номера, колективу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Асистент циркового номера, колективу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Асистент циркового номера, колективу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Асистент циркового номера, колективу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Під час роботи номера перебуває у манежі.

2.2. Забезпечує страхування артистів.

2.3. Підвішує та знімає повітряну апаратуру, готує реквізит до роботи.

2.4. Стежить за технічним станом робочої апаратури.

2.5. Здійснює упакування та розпакування реквізиту.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Асистент циркового номера, колективу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Асистент циркового номера, колективу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Асистент циркового номера, колективу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Асистент циркового номера, колективу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Асистент циркового номера, колективу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Асистент циркового номера, колективу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Асистент циркового номера, колективу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Асистент циркового номера, колективу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Асистент циркового номера, колективу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Асистент циркового номера, колективу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Асистент циркового номера, колективу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Асистент циркового номера, колективу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Асистент циркового номера, колективу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Асистент циркового номера, колективу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Асистент циркового номера, колективу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Асистент циркового номера, колективу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.