Інструкція для посади "Апаратник синтезу 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник синтезу 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника синтезу 6 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - суть технологічного процесу;
      - схему дільниці, яка обслуговується;
      - будову, принцип роботи устаткування;
      - схему арматури та комунікацій;
      - правила користування контрольно-вимірювальними приладами;
      - технологічний режим та правила його регулювання;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості сировини та продукції;
      - державні стандарти і технічні умови на сировину та продукцію;
      - правила відбору проб;
      - методику проведення аналізів та розрахунків;
      - вимоги з охорони навколишнього середовища;
      - правила поводження зі шкідливими та вибухонебезпечними речовинами;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник синтезу 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник синтезу 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник синтезу 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник синтезу 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде всі стадії двох та більше принципово різних технологічних процесів синтезу в апаратурі з автоматичним регулюванням параметрів та режимів під час високоінтенсивного змішування компонентів, процес синтезу в'язких розчинів з одночасним накладанням їх один на одного у рідкому стані на похилій площині, процес синтезу під час роботи у вибухонебезпечних середовищах, та середовищах, що кристалізуються.

2.2. Вивчає та відпрацьовує нові методичні особливості ведення нових технологічних процесів, регулює та настроює на оптимальні умови багатостадійні процеси з введенням модифікаторів на фінішних стадіях.

2.3. Веде облік витрат сировини, допоміжних матеріалів, енергоресурсів.

2.4. Керує робітниками всіх професій та координує їх роботу на виробничій дільниці, яка обслуговується, у відділенні або цеху.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник синтезу 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник синтезу 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник синтезу 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник синтезу 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник синтезу 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник синтезу 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник синтезу 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник синтезу 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник синтезу 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник синтезу 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник синтезу 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник синтезу 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник синтезу 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник синтезу 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник синтезу 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник синтезу 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Нанесення в'язких рідких емульсій на рухому підложку.

5.2. Оброблення магнітного порошку солями кобальту.

5.3. Синтез метанолу під час роботи на вибухонебезпечних середовищах.

5.4. Синтез карбаміду у багатостадійних апаратах при високій температурі та високому тиску на середовищі, яке кристалізується.

5.5. Синтез сірчанокислого заліза у кислому середовищі.

5.6. Синтез сірчанокислого заліза у лужному середовищі з модифікатором.

5.7. Фінішне оброблення поверхней частинок магнітного порошку.