Інструкція для посади "Контролер кабельних виробів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер кабельних виробів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж робота за професією контролера кабельних виробів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - марки та конструкції силових, низькочастотних кабелів зв'язку, контрольних та телеграфних кабелів;
      - електричні схеми підключення до контрольно-вимірювальних приладів;
      - методи контролю електричних параметрів;
      - призначення та застосування складних контрольно-вимірювальних приладів та спеціальних установок.

1.4. Контролер кабельних виробів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер кабельних виробів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер кабельних виробів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер кабельних виробів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює кабельні вироби середньої складності за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та спеціальних установок.

2.2. Механічне та електричне випробування обмотувальних проводів зі скловолокнистою, плівковою та волокнистою ізоляцією, емальпроводів, електровстановлювальних та електронагрівальних виробів, випробування алюмінієвої, мідної катанки та дроту.

2.3. Виконує вхідний контроль вихідних матеріалів.

2.4. Здійснює міжопераційний контроль виготовлення кабельних виробів.

2.5. Веде журнали випробувань та звітності з прийнятої та відбракованої продукції.

2.6. Оформляє документи на якість продукції.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер кабельних виробів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер кабельних виробів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер кабельних виробів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер кабельних виробів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер кабельних виробів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер кабельних виробів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер кабельних виробів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер кабельних виробів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер кабельних виробів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер кабельних виробів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер кабельних виробів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер кабельних виробів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер кабельних виробів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер кабельних виробів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер кабельних виробів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер кабельних виробів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вироби електронагрівальні та електровстановлювальні (антени телевізійні, паяльники електричні, елементи нагрівальні, подовжувачі тощо) - контроль надійності та працездатності.

5.2. Дріт круглий мідний та фасонного профілю (прямокутного, секторного, колекторного, шини, стрічки тощо) - вимірювання механічних та електричних характеристик.

5.3. Емальпроводи діаметром понад 0,05 мм - випробування на еластичність, тепловий удар, стирання ізоляції, пробивну напругу, відносне подовжування та на точкове пошкодження.

5.4. Кабелі силові, низькочастотні, контрольні та телеграфні - вимірювання електричних параметрів.

5.5. Катанка алюмінієва та мідна - випробування на механічну міцність, відносне подовжування, розривну міцність та контроль омічного опору.

5.6. Проводи обмотувальні - механічні та електричні випробування, визначення ступеня міцності підклеювання ізоляції.