Інструкція для посади "Контролер кабельних виробів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер кабельних виробів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - державні стандарти, технічні умови, інструкції;
      - матеріали, які застосовує під час виготовлення проводів;
      - основи технічного контролю проводів;
      - визначення відстані обмотування, накладання ізоляції;
      - правила приймання кабельних виробів;
      - призначення та застосування простого контрольно-вимірювального інструменту.

1.4. Контролер кабельних виробів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер кабельних виробів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер кабельних виробів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер кабельних виробів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює, приймає та відбраковує прості кабельні вироби з застосуванням контрольно-вимірювального інструменту.

2.2. Перевіряє конструкції, розміри, якість ізоляції та захисні покриття проводів шляхом зовнішнього огляду виробів та розбирання зразків.

2.3. Вимірює геометричні параметри проводів, дроту, струмоведучих жил, ізоляції та захисних покриттів, упакувальної тари.

2.4. Контролює якість намотування, упаковування кабельних виробів.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер кабельних виробів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер кабельних виробів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер кабельних виробів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер кабельних виробів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер кабельних виробів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер кабельних виробів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер кабельних виробів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер кабельних виробів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер кабельних виробів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер кабельних виробів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер кабельних виробів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер кабельних виробів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер кабельних виробів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер кабельних виробів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер кабельних виробів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер кабельних виробів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Котушки з обмотувальним проводом та емальпроводом - визначення відстані обмотування, накладання ізоляції та правильність намотування, визначення якості поверхні емальпроводів, вимірювання геометричних параметрів проводу.

5.2. Котушки з емальпроводом, з обпресованим проводом - перевірка перетину проводу, зовнішній огляд.

5.3. Ролики кабельні - зовнішній огляд.

5.4. Тара кабельна (барабани, котушки, ящики) - вимірювання геометричних параметрів.

5.5. Шнури, набори проводів для радіоаматорів - вимірювання геометричних параметрів, контроль конструкції.