Інструкція для посади "Апаратник регенерації 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник регенерації 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника регенерації 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи загальної хімії;
      - технологічний процес регенерації;
      - схему дільниці, яка обслуговується;
      - фізико-хімічні основи, суть та параметри технологічного процесу;
      - правила контролю та регулювання технологічного процесу;
      - будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, які знаходяться на робочому місці;
      - схему арматури та комунікацій;
      - фізико-хімічні властивості продуктів регенерації та готової продукції;
      - витратні норми.

1.4. Апаратник регенерації 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник регенерації 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник регенерації 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник регенерації 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес регенерації спиртів, кислот та органічних сполук (бензолу, толуолу, аніліну тощо) або виконує окремі операції технологічного процесу регенерації осаджувальної ванни, або обслуговує апарати відгонки сірковуглецю на прядильно-обробних агрегатах виробництва віскозного штапельного волокна, або веде технологічний процес регенерації ртуті під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.2. Розраховує за допомогою таблиць кількість компонентів для регенерації відповідно до концентрації продукту, який регенерується.

2.3. Завантажує продукти регенерації в апарати та вивантажує з апаратів самопливом, за допомогою насосів, стиснутого повітря або вакууму.

2.4. Вивантажує золу, зливає шлам з відстійників, заливає металеву ртуть у балони та транспортує їх на склад.

2.5. Дозує хімічні речовини для переосадження або вилуговування.

2.6. Заготовляє ртутний шлам.

2.7. Контролює та регулює задані параметри процесу регенерації (температуру, тиск, вакуум, концентрацію тощо) за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів.

2.8. Обслуговує реакційні апарати, ректифікаційні колони, перегінні куби, конденсатори, дефлегматори, центрифуги, холодильники, абсорбери, фільтри, насоси, запірну арматуру, контрольно-вимірювальні прилади та інше устаткування.

2.9. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування.

2.10. Керує апаратниками нижчої кваліфікації під час регенерації осаджувальної ванни.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник регенерації 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник регенерації 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник регенерації 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник регенерації 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник регенерації 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник регенерації 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник регенерації 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник регенерації 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник регенерації 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник регенерації 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник регенерації 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник регенерації 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник регенерації 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник регенерації 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник регенерації 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник регенерації 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.