* *
Інструкція для посади "Апаратник регенерації 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник регенерації 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника регенерації 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес регенерації та схему дільниці, яка обслуговується;
      - параметри технологічного режиму та правіша регулювання процесу;
      - будову та правила експлуатації устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему арматури та комунікацій;
      - фізико-хімічні властивості продуктів регенерації та готової продукції;
      - методику виконання аналізів;
      - слюсарну справу в обсязі роботи, яка виконується.

1.4. Апаратник регенерації 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник регенерації 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник регенерації 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник регенерації 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес регенерації осаджувальної ванни носія срібного каталізатора, ртуті методом прожарювання, технологічний процес регенерації осаджувальної ванни шляхом випарювання в випарних апаратах, фільтрації, розчинення, добавлення зміцнюючих компонентів та кристалізації сульфату натрію відповідно до робочої інструкції або веде технологічний процес регенерації сірковуглецю з парогазової суміші під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.2. Готує розчини натрієвого лугу, кухонної солі, кальцинованої соди, підкисленої води та азотнокислого натрію.

2.3. Прожарює ртутний шлам.

2.4. Приймає парогазову суміш, передавлює сірковуглець в проміжний склад та заміряє рівень в баках сірковуглецю.

2.5. Нейтралізує промивні води, ртутний шлам вапном.

2.6. Замінює луг в колонках, відкачує сірковуглець із шламової ями.

2.7. Промиває оглядові ліхтарі, кварцові фільтри, водовідділювачі, лужні та промивні колонки, лінії сходу сірковуглецю.

2.8. Упаковує сульфат натрію в мішки.

2.9. Вивантажує, сушить, прожарює, просіває на віброситі та провадить затарювання регенерованого носія.

2.10. Провадить затарювання та зважування хлористого срібла.

2.11. Контролює та регулює швидкість подавання розчинів азотної кислоти та лугу, рівень, концентрацію і температуру осаджувальної ванни, вакуум, тиск і температуру пари, води, плаву по переходах за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами аналізів.

2.12. Стежить за проходженням сірковуглецю по колонках, зливом конденсату та за роботою припливно-витяжної вентиляції.

2.13. Провадить контрольні аналізи, які передбачені робочою інструкцією.

2.14. Обслуговує підігрівники, розчинники, випарні апарати, горизонтальні чотирьохступінчасті та випарні циркуляційні кристалізатори, сушильні агрегати, упаковочні машини та інше устаткування.

2.15. Зупиняє та пускає в роботу відцентрові насоси, вакуум-насоси, приймальні та напірні чани осаджувальної ванни.

2.16. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій.

2.17. Керує апаратниками нижчої кваліфікації під час регенерації ртуті.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник регенерації 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник регенерації 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник регенерації 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник регенерації 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник регенерації 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник регенерації 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник регенерації 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник регенерації 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник регенерації 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник регенерації 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник регенерації 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник регенерації 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник регенерації 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник регенерації 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник регенерації 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник регенерації 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.