Інструкція для посади "Інженер з безпеки руху", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з безпеки руху" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення та конструктивні особливості автомобіля;
      - правила технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту;
      - Правила дорожнього руху;
      - діюче законодавство, інструкції, положення, накази, розпорядження з питань безпеки руху;
      - основи економіки, організації виробництва і праці в автопідприємствах;
      - порядок і правила ведення обліку та звітності щодо безпеки руху;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту.

1.4. Інженер з безпеки руху призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з безпеки руху підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з безпеки руху керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з безпеки руху під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює систематичний контроль за виконанням усіма працівниками автотранспортного підприємства правил дорожнього руху і технічної експлуатації автомобілів (спецмашин), інструкцій, наказів та інших керівних матеріалів з питань забезпечення безпеки руху.

2.2. Бере участь у розробленні організаційно-технічних заходів щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам (ДТП), укріплення трудової і транспортної дисципліни.

2.3. Аналізує причини, які викликають ДТП, порушення водіями правил дорожнього руху, розробляє на цій основі конкретні заходи щодо їх усунення.

2.4. Бере участь у службових розслідуваннях ДТП з виїздом на місця.

2.5. Контролює роботу водіїв на лінії і робить записи у дорожніх документах про виявлені порушення.

2.6. Проводить у колективі розгляд ДТП і допущених водіями порушень правил дорожнього руху.

2.7. Здійснює зв'язок з органами державної інспекції (ДАІ) та організовує впровадження їх рекомендацій щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на підприємстві.

2.8. Не рідше одного разу на місяць звіряє порушення правил дорожнього руху, допущених водіями підприємства, в органах ДАІ.

2.9. Організовує згідно із затвердженою програмою проведення занять з водіями щодо безпеки і правил дорожнього руху.

2.10. Контролює проведення стажування водіїв у відповідних підрозділах (колонах) підприємств.

2.11. Розробляє тексти місячних інструктажів водіїв у підрозділах (колонах), контролює проведення інструктажів.

2.12. Веде встановлений облік і звітність щодо безпеки руху.

2.13. Бере участь у роботі громадської комісії з контролю за безпекою дорожнього руху.

2.14. Надає допомогу начальникам підрозділів (колон) у проведенні організаційно-технічних та профілактичних заходів щодо запобігання ДТП, зміцнення трудової і транспортної дисципліни.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з безпеки руху має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з безпеки руху має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з безпеки руху має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з безпеки руху має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з безпеки руху має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з безпеки руху має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з безпеки руху має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з безпеки руху має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з безпеки руху має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з безпеки руху несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з безпеки руху несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з безпеки руху несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з безпеки руху несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з безпеки руху несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з безпеки руху несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з безпеки руху несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.