Інструкція для посади "Інженер з безпеки руху", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з безпеки руху" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - інженер з безпеки руху I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією інженера з безпеки руху II категорії: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. Інженер з безпеки руху II категорії: повна, базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з безпеки руху: для спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра або молодшого спеціаліста - не менше 3 років. Інженер з безпеки руху: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні та нормативні матеріали з питань організації безпеки дорожнього руху;
      - правила безпеки дорожнього руху, схему доріг;
      - організацію роботи на підприємстві щодо профілактики безпечних перевезень;
      - методи і форми пропаганди і інформації про правила безпеки дорожнього руху;
      - призначення і конструктивні особливості автотранспортних засобів, правила їх технічної експлуатації;
      - правила і засоби контролю технічного стану автотранспортних засобів;
      - порядок і правила ведення форм з обліку і звітності з безпеки руху;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Інженер з безпеки руху призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з безпеки руху підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з безпеки руху керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з безпеки руху під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює на підприємстві профілактичну роботу з запобігання дорожньо-транспортним пригодам та дотримання водіями правил безпечного перевезення пасажирів і вантажів.

2.2. Контролює технічний стан автотранспортних засобів, стан здоров'я та рівень підготовки водіїв і безпечність їхньої роботи на лінії.

2.3. Бере участь у проведенні службового розслідування дорожньо-транспортних пригод, які мали місце за участю автотранспортних засобів підприємства, з виїздом на місця їх виникнення і організовує проведення в колективі підприємства розгляд цих подій і допущених водіями порушень правил дорожнього руху з метою запобігання їхньому виникненню.

2.4. Веде облік дорожньо-транспортних пригод і порушень водіями правил дорожнього руху, аналізує обставини і причини їх виникнення, розробляє та впроваджує конкретні заходи щодо їх усунення.

2.5. Забезпечує кабінет з безпеки руху необхідними методичними матеріалами, організовує проведення в ньому занять, бесід, лекцій, доповідей щодо поширення досвіду безаварійної роботи водіїв.

2.6. Бере участь у роботі діючих комісій з розгляду адміністративних матеріалів про порушення, допущені водіями підприємства.

2.7. Веде облік і встановлену звітність з безпеки руху.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з безпеки руху має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з безпеки руху має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з безпеки руху має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з безпеки руху має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з безпеки руху має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з безпеки руху має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з безпеки руху має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з безпеки руху має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з безпеки руху має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з безпеки руху несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з безпеки руху несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з безпеки руху несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з безпеки руху несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з безпеки руху несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з безпеки руху несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з безпеки руху несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.