* *
Інструкція для посади "Завідувач звалища", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач звалища" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста - стаж роботи на полігоні на посаді майстра - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо влаштування та експлуатації полігонів (звалищ);
      - технологію знешкодження відходів, обладнання, що використовується, і правила його експлуатації, порядок розроблення і затвердження питомих норм витрат матеріальних ресурсів, складання заявок на матеріали, обладнання, спецодяг, медикаменти та інші товарно-матеріальні цінності;
      - основи трудового законодавства;
      - правила дорожнього руху;
      - порядок укладання договорів зі сторонніми організаціями;
      - основи організації виробництва та управління;
      - чинні нормативно-законодавчі документи щодо екології, знешкодження відходів;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Завідувач звалища призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач звалища підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач звалища керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач звалища під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виробничо-господарську діяльність полігону, його екологічний і санітарний стан.

2.2. Здійснює контроль за дотриманням технології приймання, знешкодження та утилізації відходів, правил технічної експлуатації механізмів і обладнання, раціональним використанням і збереженістю матеріальних цінностей і ресурсів.

2.3. Організовує проведення періодичної паспортизації санітарно-технічного стану полігону.

2.4. Бере участь у розробленні проектів реконструкції полігону, удосконалення технології утилізації відходів, розробці норм витрати матеріалів, виробничих запасів та енергетичних ресурсів, здійснює виконання і впровадження їх у виробництво.

2.5. Визначає оптимальні маршрути руху автотранспорту на полігоні.

2.6. Забезпечує справний стан машин, механізмів і під'їзних шляхів до місць вивантаження відходів.

2.7. Організовує розроблення матеріалів для укладання виробничо-господарських договорів про приймання побутових відходів.

2.8. Забезпечує планування, облік, складання і вчасне подання звітності про виробничу діяльність полігону.

2.9. Керує робітниками полігону.

2.10. Контролює на полігоні стан охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач звалища має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач звалища має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач звалища має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач звалища має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач звалища має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач звалища має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач звалища має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач звалища має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач звалища має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач звалища несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач звалища несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач звалища несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач звалища несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач звалища несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач звалища несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач звалища несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.