Інструкція для посади "Начальник відділу договірного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу договірного" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження і накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали;
      - правила користування тепловою енергією;
      - будівельні норми і правила;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу договірного призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу договірного підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу договірного керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу договірного під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює організацію роботи з підготовки та укладання договорів із споживачами теплової енергії.

2.2. У разі потреби організовує своєчасне повідомлення споживачів теплової енергії про терміни переукладання договорів і вживає заходів для проведення договірної кампанії у стислі строки.

2.3. Контролює ведення журналів (карток) на підключених споживачів, систематичне ведення в них накопичувальної інформації про навантаження, площі, додаткові навантаження і час їх включення, реквізити споживачів тощо.

2.4. Організовує та здійснює з працівниками теплових районів і теплової інспекції вибірковий і суцільний контроль за правильністю використання теплової енергії, навантажень, наявністю витікань або розкрадання теплової енергії споживачами.

2.5. У разі потреби складає акти та дає розпорядження щодо усунення порушень.

2.6. Бере участь у розгляді скарг і претензій, що надходять на підприємство від споживачів, веде ділове листування з ними з усіх питань, що стосуються функцій відділу, дає консультації потенційним споживачам.

2.7. Спрямовує, контролює діяльність працівників теплових районів (дільниць) з виконання договірних зобов'язань щодо постачання теплової енергії.

2.8. Здійснює поточне і перспективне планування роботи відділу.

2.9. Контролює додержання працівниками відділу правил і норм охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, виробничої і трудової дисципліни.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу договірного має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу договірного має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу договірного має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу договірного має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу договірного має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу договірного має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу договірного має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу договірного має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу договірного має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу договірного несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу договірного несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу договірного несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу договірного несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу договірного несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу договірного несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу договірного несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.