Інструкція для посади "Начальник відділу експлуатації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу експлуатації" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з організації перевізного процесу - не менше 2-х років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації та виконання перевізного процесу;
      - порядок отримання ліцензій, сертифікатів і свідоцтв;
      - порядок проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом;
      - правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;
      - правила перевезень вантажів автомобільним транспортом;
      - призначення й основні техніко-експлуатаційні характеристики та конструктивні особливості автотранспортних засобів, навантажувально-розвантажувальних механізмів і засобів для контейнерних і пакетних перевезень;
      - правила технічної експлуатації автотранспортних засобів (у тому числі при здійсненні перевезень небезпечних вантажів);
      - правила безпеки дорожнього руху;
      - схему доріг;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник відділу експлуатації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу експлуатації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу експлуатації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу експлуатації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання договірних зобов'язань підприємства щодо надання транспортних послуг споживачам.

2.2. Організовує роботу рухомого складу підприємства шляхом його раціонального і ефективного використання з дотриманням вимог безпеки дорожнього руху.

2.3. Керує розробкою і впровадженням новітніх технологій і методів організації перевезень (у тому числі - небезпечних вантажів).

2.4. Забезпечує підготовку комплекту документів для отримання підприємством ліцензій, сертифікатів та свідоцтв у випадках, передбачених чинним законодавством.

2.5. Розробляє та узгоджує відповідно до чинного законодавства документацію для здійснення безпечного перевезення небезпечних вантажів: технічні умови, аварійні картки системи інформації про небезпеку.

2.6. Керує розробкою та подає на затвердження у встановленому порядку розклад руху автобусів підприємства, схеми та паспорти автобусних маршрутів, а також маршрути перевезень небезпечних вантажів.

2.7. Організовує контроль за роботою автотранспортних засобів підприємства на лінії.

2.8. Забезпечує ефективне використання автотранспортних засобів, навантажувально-розвантажувальних механізмів і обладнання, удосконалення технології перевезень і навантажувально-розвантажувальних робіт.

2.9. Забезпечує контроль щодо виконання перевізного процесу, за дотриманням режиму праці і відпочинку водіїв, своєчасним проведенням інструктажів водіїв щодо правил, умов перевезень та вимог безпечного ведення робіт і безпеки руху.

2.10. Організовує перевірки стану доріг, мостів, під'їзних шляхів у місцях роботи автотранспортних засобів підприємства і вживає через відповідні органи й організації заходів щодо приведення їх у справний стан.

2.11. Вживає заходів щодо покращання техніко-експлуатаційних показників роботи рухомого складу.

2.12. Забезпечує своєчасне і правильне ведення обліку і статистичної звітності про роботу автотранспортних засобів.

2.13. Керує працівниками відділу.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу експлуатації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу експлуатації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу експлуатації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу експлуатації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу експлуатації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу експлуатації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу експлуатації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу експлуатації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу експлуатації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу експлуатації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу експлуатації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу експлуатації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу експлуатації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу експлуатації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу експлуатації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу експлуатації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.