* *
Інструкція для посади "Суфлер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Суфлер" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - специфіку роботи творчого складу;
      - режисерське рішення та побудову вистав, мізансцен;
      - темп та ритм вимовлення тексту, паузи, музичні і шумові моменти;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Суфлер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Суфлер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Суфлер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Суфлер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у репетиціях і всіх виставах.

2.2. Стежить за режисерським екземпляром п`єси за дотриманням послідовності вимовлення виконавцями всього тексту ролі та надає їм у разі потреби допомогу.

2.3. Стежить за наявністю вивірених екземплярів п`єс та текстів ролей.

2.4. В окремих випадках читає клавір твору, що виконується.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Суфлер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Суфлер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Суфлер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Суфлер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Суфлер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Суфлер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Суфлер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Суфлер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Суфлер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Суфлер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Суфлер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Суфлер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Суфлер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Суфлер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Суфлер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Суфлер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.