* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції;
      - техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування гідротехнічних споруд;
      - правила його технічної експлуатації, системи ремонту і технологію ремонтних робіт;
      - основні технологічні процеси виробництва електроенергії на атомній електростанції;
      - порядок складання заявок на устаткування, матеріали, запасні частини;
      - правила з охорони водних ресурсів і навколишнього середовища;
      - основи економіки, організації праці, виробництва й управління;
      - досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі експлуатації гідротехнічних споруд і підводно-технічних робіт;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує надійну, економічну і безпечну експлуатацію гідротехнічних споруд атомної електростанції та їх устаткування; здійснює нагляд за їх станом і своєчасно виявляє несправності, аварійні ситуації для вживання заходів з їх усунення відповідно до правил технічної експлуатації, інструкцій і інших чинних законодавчих, нормативних, міжгалузевих і галузевих документів України.

2.2. Бере участь у складанні комплексних графіків спостережень за гідротехнічними спорудами і забезпечує їх виконання; розробляє виробничі інструкції з експлуатації устаткування і здійснює контроль за їх виконанням; розробляє заходи для підвищення надійності, економічності устаткування, модернізації, реконструкції, впровадження нової техніки і технологій.

2.3. Здійснює контроль за виконанням персоналом вимог правил технічної експлуатації устаткування, систем водопостачання, правил пожежної безпеки та інших нормативно-технічних документів у галузі експлуатаційної діяльності.

2.4. Проводить перевірку знань у оперативного персоналу, а також проведення інструктажів.

2.5. Складає дефектні відомості на ремонт гідротехнічних споруд атомних електростанцій, бере участь у розробленні заявок на матеріали, прилади, устаткування, захисні засоби.

2.6. Бере участь у складанні, ремонті і монтажу відповідного устаткування, споруд; контролює дотримання норм скидів шкідливих речовин у відкриті водоймища, організовує безпечне зберігання, транспортування, застосування і знешкодження шкідливих речовин; вживає необхідних заходів щодо ліквідації виявлених порушень у процесі експлуатації устаткування гідротехнічних споруд та в організації роботи з персоналом; бере участь у роботі комісій з розслідування аварій і відмов у роботі устаткування гідротехнічних споруд, веде облік аварій і відмов у роботі устаткування; забезпечує виконання заходів щодо недопущення забруднення навколишнього середовища; сприяє впровадженню передових методів і прийомів праці в процесі експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції, бере участь в організації підвищення кваліфікації персоналу; веде оперативну документацію.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.