Інструкція для посади "Провідний інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби I категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються експлуатації лінійної частини газопроводів;
      - обладнання і технологічну схему лінійної частини магістральних газопроводів;
      - правила технічної та безпечної експлуатації магістральних газопроводів та КС;
      - виробничі потужності та технологію транспортування газу;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та керування;
      - законодавство про охорону навколишнього середовища;
      - основи трудового законодавства;
      - навички роботи з персоналом;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Провідний інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технічне керівництво персоналом, зайнятим експлуатацією лінійної частини газопроводів.

2.2. Обстежує трасу газопроводу; контролює стан охоронної зони, переходів і лінійних споруд магістральних газопроводів і відводів; проводить випробування газопроводів, газопроводів-відводів, посудин, які працюють під тиском, ємностей, балонів, арматури відповідно до діючих норм і правил.

2.3. Розробляє графіки планово-запобіжних ремонтів, перевірок, випробувань і подає їх начальнику ЛЕС.

2.4. Організовує і проводить роботи з ліквідації аварій та їх наслідків.

2.5. Складає і подає начальнику ЛЕС заявки на матеріали, інструменти, запасні частини; контролює раціональні їх витрати.

2.6. Здійснює контроль за перебігом і якістю ремонтно-профілактичних робіт.

2.7. Виконує роботи, пов'язані з врізанням нових відводів, перегородок тощо.

2.8. Веде технічну документацію з експлуатації, ремонту, налагодження та випробування обладнання і споруд, складає паспорти, акти і протоколи випробувань.

2.9. Бере участь у прийманні в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів магістрального газопроводу.

2.10. Контролює виконання плану організаційно-технічних заходів щодо підвищення продуктивності праці, надійності роботи обладнання, удосконалення організації ремонту, впровадження передового досвіду, механізації та автоматизації трудомістких процесів.

2.11. Здійснює технічну підготовку персоналу.

2.12. Здійснює контроль за технічним станом і готовністю до роботи транспортних засобів, спецмеханізмів, обладнання та іншої техніки, що закріплена за ЛЕС.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу лінійно-експлуатаційної служби несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.