Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту і монтажу кабельних ліній 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - особливості виконання ізоляції силових кабелів високої напруги всіх конструкцій і муфт;
      - призначення і конструкції маслонаповнених кабелів, арматури і апаратури до них;
      - особливості зберігання маслонаповнених кабелів;
      - технологічний процес монтажу і розкривання з'єднувальних, стопорних і кінцевих муфт на маслонаповнених кабелях;
      - прийоми робіт і послідовність операцій під час ремонту, монтажу і демонтажу силових кабельних ліній всіх конструкцій за будь-яких умов прокладання;
      - технологію прокладання і монтажу газонаповнених кабелів із збіднено-просоченою ізоляцією;
      - методи випробовування високовольтних кабелів після ремонту, прокладання і монтажу;
      - загальні знання про кабелі в сталевих трубах з маслом або газом під тиском;
      - навички практичного надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, у тому числі способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

1.4. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує демонтаж, ремонт і монтаж маслонаповнених і газонаповнених кабельних ліній напругою понад 35 кВ.

2.2. Здійснює розбивку трас для риття траншей.

2.3. Прокладає кабельні лінії під водою.

2.4. Виконує монтаж і ремонт з'єднувальних і кінцевих муфт особливо відповідальних кабельних ліній напругою до 35 кВ, заправлення кінців контрольних кабелів, монтаж і ремонт з'єднувальних, стопорних і кінцевих муфт маслонаповнених кабелів, з'єднувальних, напівстопорних муфт і кінцевих пристроїв газонаповнених кабелів.

2.5. Здійснює технічне обслуговування газонаповнених і маслонаповнених кабельних ліній (вимірювання тиску, доливання масла тощо).

2.6. Керує ланкою електромонтерів під час прокладання кабелів з паперовою ізоляцією в траншеях, каналах і по конструкціях, в трубах, блоках і колекторах.

2.7. Визначає місця пошкодження кабелю.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Баки живлення - установлення.

5.2. Вводи з чавунного лиття із вбудованими воронками - установлення і монтаж.

5.3. Кабелі - прогрівання в зимовий час, вирізання пошкодженої ділянки і монтаж вставки.

5.4. Кабелі в колекторах, трубах, блоках маслонаповнених - прокладання.

5.5. Кабелі маслонаповнені - вимірювання тиску масла, кріплення муфт і кабелів на кронштейнах (після сушіння, вакуумування і заливання маслом муфт).

5.6. Колектори маслонаповненого кабелю - складання і установлення.

5.7. Кабелі контрольні - заправлення кінців.

5.8. Муфти кінцеві і воронка кабельна - монтаж.

5.9. Муфти з'єднувальні типу СС на кабелі - монтаж.

5.10. Рукавички свинцеві - припаювання до свинцевої оболонки кабелю.