Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту і монтажу кабельних ліній 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - марки і область застосування маслонаповнених кабелів;
      - схеми дільниць кабельної мережі;
      - призначення і конструкцію з'єднувальних стопорних і кінцевих муфт;
      - способи з'єднання і окінцювання струмопровідних мідних і алюмінієвих жил кабелю;
      - характерні пошкодження кабельних ліній і арматури, способи їх визначення і усунення;
      - технологічний процес прокладання силових кабелів по трасі діючих кабельних ліній;
      - прийоми робіт і послідовність операцій під час ремонту, демонтажу і монтажу маслонаповнених кабелів;
      - призначення арматури і устаткування кінцевих кабельних приміщень;
      - навички практичного надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, у тому числі способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

1.4. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує демонтаж, ремонт і монтаж кабельних ліній, увідних пристроїв кабельної арматури напругою до 35 кВ в закритих приміщеннях, в землі, в колодязях і тунелях.

2.2. Здійснює розмітку і оброблення кабелю в закритих приміщеннях, в землі, в колодязях і тунелях із застосуванням пневматичного та електрифікованого інструменту.

2.3. Виконує окінцювання і з'єднання силових кабелів з мідними і алюмінієвими жилами газовим і електричним зварюванням.

2.4. Управляє складними універсальними і спеціальними пристроями і механізмами з електричним і пневматичним приводом.

2.5. Виконує ремонт і монтаж кінцевих і з'єднувальних муфт і заправок зовнішнього і внутрішнього установлення напругою до 35 кВ.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Баки тиску - перемикання.

5.2. Воронки кабельні - заливання і доливання кабельної маси.

5.3. Заправки кінцеві - виготовлення на кабелі із застосуванням епоксидних смол.

5.4. Кабелі - фазування жил, заправлення кінців свинцевим наконечником.

5.5. Кабелі маслонаповнені - рубання, заправлення кінців, ізоляція з'єднувальних муфт.

5.6. Колектори - прокладання кабелю.

5.7. Конструкції металеві для кріплення кабельних муфт і воронок - виготовлення і установлення.

5.8. Манометри контактні, сигнальні - установлення.