* *
Інструкція для посади "Провідний економіст з договірних та претензійних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний економіст з договірних та претензійних робіт" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією економіста з договірної та претензійної роботи і категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо кошторисної роботи та ціноутворення в будівництві;
      - перспективні напрями розвитку капітального будівництва;
      - основи економіки, організації та технології будівництва;
      - правила укладання контрактів (договорів);
      - склад, зміст, порядок розроблення й узгодження кошторисів;
      - діючі положення про фінансування і кредитування капітального будівництва;
      - облікову документацію;
      - організацію оперативного та статистичного обліку та звітності;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує до укладання із замовниками та субпідрядними організаціями контракти (договори) та угоди; здійснює перевірку кошторисної документації на будівництво об'єктів та готує зауваження щодо її якості.

2.2. Бере участь у підготовці та перевірці титульних списків.

2.3. Разом з представниками субпідрядних організацій узгоджує з проектною організацією та замовником кошториси, калькуляції вартості матеріалів, транспортні схеми тощо.

2.4. Виконує розрахунки вартості робіт.

2.5. Веде облік робіт, виконаних та оплачених замовником.

2.6. Бере участь у контрольних обмірах виконаних робіт, визначенні планово-розрахункових цін на будівельні матеріали та конструкції, транспорт, комунальне й інше обслуговування, а також відпускних цін на продукцію підсобних підприємств.

2.7. Складає кошториси витрат, що не передбачені розцінками та нормами накладних витрат, у разі потреби узгоджує їх із замовником.

2.8. Виконує розрахунки щодо ефективності впровадження нової техніки та технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів.

2.9. Бере участь у підготовці претензійної документації для розглядання її в арбітражі.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний економіст з договірних та претензійних робіт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.