* *
Інструкція для посади "Архітектор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Архітектор" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методи проектування й проведення техніко-економічних розрахунків;
      - технічні, художні, економічні, екологічні, соціальні та інші вимоги до об'єктів, що проектуються;
      - специфіку регіональних і місцевих природних, економічних, екологічних, соціальних та інших умов реалізації містобудівних та архітектурних рішень;
      - види та властивості будівельних матеріалів і конструкцій;
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід з проектування та будівництва;
      - постанови, розпорядження й накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з проектування, будівництва й експлуатації об'єктів;
      - стандарти щодо оформлення проектно-кошторисної документації;
      - технологію будівництва;
      - технічні засоби проектування та будівництва;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Архітектор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Архітектор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Архітектор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Архітектор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє архітектурно-будівельну частину проектів.

2.2. Бере участь у підготовці пропозицій щодо розроблення містобудівних й архітектурних рішень, що готує головний архітектор.

2.3. Забезпечує зв'язок архітектурної частини з іншими розділами проектів, комплектність необхідної технічної документації, скорочення обсягів проектних документів на всіх стадіях проектування.

2.4. Здійснює авторський нагляд за будівництвом запроектованих об'єктів з питань, що входять до його компетенції.

2.5. Бере участь в аналізі й узагальненні досвіду проектування та впровадження в будівництві архітектурних і містобудівних рішень.

2.6. Готує висновки з раціоналізаторських пропозицій та винаходів, проектів нормативних матеріалів з проектування та будівництва щодо вирішення в них архітектурних питань.

2.7. Бере участь у роботі семінарів і конференцій.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Архітектор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Архітектор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Архітектор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Архітектор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Архітектор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Архітектор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Архітектор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Архітектор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Архітектор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Архітектор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Архітектор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Архітектор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Архітектор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Архітектор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Архітектор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Архітектор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.