* *
Інструкція для посади "Архітектор I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Архітектор I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією архітектора II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методи проектування й проведення техніко-економічних розрахунків;
      - технічні, художні, економічні, екологічні, соціальні та інші вимоги до об'єктів, що проектуються;
      - специфіку регіональних і місцевих природних, економічних, екологічних, соціальних та інших умов реалізації містобудівних та архітектурних рішень;
      - види та властивості будівельних матеріалів і конструкцій;
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід з проектування та будівництва;
      - постанови, розпорядження й накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з проектування, будівництва й експлуатації об'єктів;
      - стандарти щодо оформлення проектно-кошторисної документації;
      - технологію будівництва;
      - технічні засоби проектування та будівництва;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Архітектор I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Архітектор I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Архітектор I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Архітектор I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє архітектурно-будівельну частину проектів.

2.2. Бере участь у підготовці пропозицій щодо розроблення містобудівних й архітектурних рішень, що готує головний архітектор.

2.3. Забезпечує зв'язок архітектурної частини з іншими розділами проектів, комплектність необхідної технічної документації, скорочення обсягів проектних документів на всіх стадіях проектування.

2.4. Здійснює авторський нагляд за будівництвом запроектованих об'єктів з питань, що входять до його компетенції.

2.5. Бере участь в аналізі й узагальненні досвіду проектування та впровадження в будівництві архітектурних і містобудівних рішень.

2.6. Готує висновки з раціоналізаторських пропозицій та винаходів, проектів нормативних матеріалів з проектування та будівництва щодо вирішення в них архітектурних питань.

2.7. Бере участь у роботі семінарів і конференцій.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Архітектор I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Архітектор I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Архітектор I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Архітектор I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Архітектор I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Архітектор I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Архітектор I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Архітектор I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Архітектор I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Архітектор I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Архітектор I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Архітектор I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Архітектор I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Архітектор I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Архітектор I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Архітектор I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.