Інструкція для посади "Лікар-психіатр підлітковий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-психіатр підлітковий" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Педіатрія". Спеціалізація за фахом "Дитяча психіатрія" (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, основи права в медицині, організацію психіатричної допомоги хворим підліткам;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря-психіатра підліткового;
      - показники роботи лікувально-профілактичних установ психіатричного профілю;
      - організацію швидкої та невідкладної психіатричної допомоги, диспансерного нагляду та лікарського контролю;
      - організацію роботи медико-соціальної експертної комісії;
      - патофізіологію основних нервово-психічних розладів;
      - клініко-психопатологічні, загальні та спеціальні лабораторні та інструментальні методи обстеження хворого підлітка з психічними розладами;
      - принципи і методи психофармакотерапії, інтенсивної терапії психічних розладів та методи психотерапії;
      - клінічну симптоматику психічних захворювань у підлітків, методи їх профілактики, діагностики, лікування;
      - основні суміжні дисципліни;
      - організацію медико-педагогічної роботи з психічно хворими підлітками;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар-психіатр підлітковий призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-психіатр підлітковий підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-психіатр підлітковий керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-психіатр підлітковий під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію психіатричної допомоги підліткам.

2.2. Застосовує сучасні методи діагностики, профілактики, лікування, диспансеризації та реабілітації хворих дітей, надає їм швидку та невідкладну медичну допомогу.

2.3. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.4. Проводить консультації за направленням лікарів інших спеціальностей, в тому числі і вдома.

2.5. Веде облік підлітків з психічними розладами.

2.6. Обґрунтовує показання та протипоказання до перебування у спеціалізованих закладах.

2.7. Дає рекомендації щодо підтримуючої терапії, трудотерапії, навчання, переведення на інвалідність.

2.8. Проводить судово-психіатричну експертизу.

2.9. Підтримує постійний зв'язок з іншими спеціалістами, педагогами, вихователями.

2.10. Бере участь у комісії по обстеженню нервово-психічного здоров'я підлітків перед вступом до учбово-виробничих закладів, вивчає умови навчання та праці підлітків, особливості окремих професій.

2.11. Сприяє правовому, соціально-побутовому захисту підлітків.

2.12. Надає патронажну допомогу хворим.

2.13. Проводить санітарно-освітню роботу з батьками та педагогами.

2.14. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.15. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.16. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.17. Веде лікарську документацію.

2.18. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-психіатр підлітковий має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-психіатр підлітковий має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-психіатр підлітковий має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-психіатр підлітковий має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-психіатр підлітковий має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-психіатр підлітковий має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-психіатр підлітковий має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-психіатр підлітковий має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-психіатр підлітковий має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-психіатр підлітковий несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-психіатр підлітковий несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-психіатр підлітковий несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-психіатр підлітковий несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-психіатр підлітковий несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-психіатр підлітковий несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-психіатр підлітковий несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.