Інструкція для посади "Ізолювальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ізолювальник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи ізолювальником на гідроізоляції або термоізоляції 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - номенклатуру, види та властивості гідроізоляційних матеріалів;
      - правила підготовки швів і отворів для обробляння чеканенням;
      - правила транспортування, складування та зберігання гідроізоляційних матеріалів;
      - правила та способи приготування цементних розчинів і мастик;
      - принцип дії та правила догляду за піскоструминним апаратом;
      - правила улаштовування захисної стяжки, стінки гідроізоляції;
      - способи визначання готовності мастик до роботи під час варіння та підігрівання;
      - будову та правила експлуатації бітумоварильних котлів, насосів, розчинонагнітальних установок і цемент-пушки, що обслуговуються;
      - загальні знання про будову електродвигунів та контрольно-вимірювальних приладів, що застосовуються;
      - способи монтажу розчиноводів;
      - вимоги до торкретування поверхонь;
      - прийоми зрізання нерівностей нанесеного шару торкрету.

1.4. Ізолювальник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ізолювальник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ізолювальник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ізолювальник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує прості роботи з гідроізоляції шахтних стволів, тунелів, станцій метрополітену, підземних споруд спеціального призначення, штолень, камер і сполучень.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ізолювальник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ізолювальник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ізолювальник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ізолювальник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ізолювальник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ізолювальник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ізолювальник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ізолювальник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ізолювальник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ізолювальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ізолювальник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ізолювальник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ізолювальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ізолювальник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ізолювальник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ізолювальник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Очищання та просушування поверхонь швів, що ізолюються, і отворів оброблень.

5.2. Продування швів і поверхонь, що торкретуються стислим повітрям.

5.3. Поливання швів водою до та після чеканення.

5.4. Фарбування антикорозійним лаком деталей водозахисного зонта та цементним молоком поверхні тюбінгового оброблення.

5.5. Заряджання піскоструминного апарата піском, переміщання апарата та нагляд за його роботою.

5.6. Дозування та готування сумішей для нагнітання.

5.7. Підігрівання бітумних мастик і розливання у прилади транспортування.

5.8. Улаштовування захисної стінки гідроізоляції та захисної стяжки під ізоляцію та по ізоляції.

5.9. Покривання поверхонь простої конфігурації бітумною мастикою.

5.10. Надсікання бетонних поверхонь та зрубування бугрів і напливів.

5.11. Контрольне нагнітання розчинів та інших матеріалів за облицювання, участь у торкретуванні бетонної й армованої поверхонь.

5.12. Керування роботою розчинонагнітальних установок, їх огляд, закріплювання та змазування.

5.13. Регулювання заданого тиску під час нагнітання розчину.

5.14. Участь у випробуваннях водонепроникності тунельних облицювань і металоізоляції.