Інструкція для посади "Ізолювальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ізолювальник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ізолювальника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та способи налагодження ізоляційних верстатів для виконання виткової та корпусної ізоляції;
      - правила застосування універсальних пристроїв;
      - способи ізолювання виробів.

1.4. Ізолювальник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ізолювальник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ізолювальник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ізолювальник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ізолює кремнійорганічною ізоляцією, міканітами, мікастрічками, мікафолієм секції, котушки, деталі та вироби.

2.2. Ізолює деталі електричних машин склотканинами та склострічками з кількістю шарів понад 7.

2.3. Накладає багатошарову та корпусну ізоляцію на статорні та якірні секції з промазуванням епоксидним компаундом.

2.4. Ізолює листовими ізоляційними матеріалами пряму частину секцій та стрижні машин на спеціальних обкатувальних верстатах.

2.5. Ізолює схеми обмоток, відводів та дискові котушки силових трансформаторів.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ізолювальник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ізолювальник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ізолювальник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ізолювальник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ізолювальник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ізолювальник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ізолювальник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ізолювальник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ізолювальник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ізолювальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ізолювальник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ізолювальник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ізолювальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ізолювальник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ізолювальник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ізолювальник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Конденсатори до трансформаторів - ізолювання.

5.2. Котушки дискові трансформаторів понад третій габарит - ізолювання.

5.3. Котушки статорної обмотки машин змінного струму - накладання виткової та корпусної ізоляції.

5.4. Котушки полюсні гідрогенераторів та котушки роторів турбогенераторів - ізолювання витків.

5.5. Котушки полюсні та осердя полюсів для гідрогенераторів великих синхронних компенсаторів та прокатних машин постійного струму - ізолювання.

5.6. Стрижні роторної обмотки машин змінного струму - ізолювання.

5.7. Стрижні статорної обмотки турбо- та гідрогенераторів - ізолювання місць переходів.

5.8. Стрижні турбо- та гідрогенераторної обмотки - прокладання міканіту у лобовій частині.