* *
Інструкція для посади "Гірник підземний 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гірник підземний 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гірника підземного 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, технічні характеристики машин і устаткування, що застосовуються;
      - порядок проведення дренажних канав машинами;
      - види кріплення;
      - порядок виконання робіт щодо зведення та ремонту кріплення;
      - закладання виробленого простору;
      - характеристику гірничих виробок різних типів;
      - особливості будови і ремонту устаткування ходових відділень гірничих виробок з кутом нахилу більше 45 град.;
      - фізичні властивості гірських порід;
      - комунікаційні схеми трубопроводів;
      - графіки організації робіт з армування стовбурів;
      - розміри цебер, розтрубів, труб, що проходять через поміст, основи електротехніки і слюсарної справи.

1.4. Гірник підземний 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гірник підземний 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гірник підземний 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гірник підземний 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує дренажними машинами під час проведення, відновлення дренажних, водовідливних канав і колодязів.

2.2. Обслуговує машини під час проведення дренажних робіт.

2.3. Улаштовує і ремонтує кросинги, трапи, завантажувальні люки, драбини, перила, ляди, огорожі, бункери в гірничих виробках з кутом нахилу більше 45 град.

2.4. Очищає стовбур шахти від льоду, обшиває стіни і ремонтує обшивку баддьового і драбинного відділень стовбура, підняттєвих виробок з кутом нахилу більше 45 град.

2.5. Надає допомогу у керуванні самохідним устаткуванням, вантажними машинами, іншими машинами та установками під час проходки гірничих виробок.

2.6. Закладає вироблений простір закладкою, що твердне.

2.7. Регулює і спрямовує по трубопроводах закладний матеріал.

2.8. Стежить за показаннями засобів вимірювання.

2.9. Нарощує і вкорочує трубопроводи.

2.10. Веде облік прийнятої закладки.

2.11. Керує скреперною лебідкою на закладних роботах.

2.12. Улаштовує опалубку і перегородки з дерева, металу та інших матеріалів.

2.13. Установлює металеві штанги для кріплення перегородок і опалубки.

2.14. Виконує кріпильні та монтажно-демонтажні роботи поза очисним простором.

2.15. Здійснює навантаження у кліть і зняття з-під кліті негабаритних матеріалів, обладнання і запасних частин.

2.16. Виконує роботи на підвісному помості під час проходження чи заглиблення вертикальних стовбурів: пропускання цебер, матеріалів, устаткування через розтруби підвісного помосту; пропускання поставів труб через ляди помосту під час спускання та підняття помосту або поставів труб.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гірник підземний 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гірник підземний 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гірник підземний 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гірник підземний 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гірник підземний 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гірник підземний 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гірник підземний 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гірник підземний 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гірник підземний 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гірник підземний 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гірник підземний 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гірник підземний 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гірник підземний 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гірник підземний 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гірник підземний 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гірник підземний 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.