* *
Інструкція для посади "Гірник розрізу 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гірник розрізу 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - порядок підготовки доріг для пересування екскаваторів, відвальних мостів, відвалоутворювачів;
      - габарити залізничних колій;
      - типи екскаваторів, відвальних мостів і відвалоутворювачів та правила роботи поблизу екскаваторів, відвальних мостів, відвалоутворювачів;
      - властивості гірських порід, що розробляються;
      - кут природного укосу корисної копалини та породи;
      - прийоми робіт під час зачищення укосів і вибирання вибою, очищення пульповодних канав;
      - правила поводження з електричним кабелем;
      - будову водоскидів, пульповодів та водоводів;
      - призначення дренажних канав та приймальних колодязів, способи проведення й кріплення їх;
      - систему сигналізації та основи слюсарної справи.

1.4. Гірник розрізу 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гірник розрізу 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гірник розрізу 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гірник розрізу 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує дороги для пересування екскаваторів, відвальних мостів та відвалоутворювачів у розрізах.

2.2. Проводить очищення габаритів залізничних колій та автодоріг; розчищення площадок і укладання настилу під екскаватор; намотування на барабан кабелю та бере участь у його перенесенні.

2.3. Виконує зачищення укосів верхньої брівки уступів, вибирання лінії вибою після екскавації або підривних робіт; доставляння пального, води, мастильних, горючих та обтиральних матеріалів.

2.4. Здійснює вибирання пнів та валунів з вибою; очищення габаритів колії, місткостей ковшів, стрічок, роликів, видалення з конвеєрної стрічки сторонніх предметів; прибирання розсипаної гірничої маси, ліквідацію заторів.

2.5. Розподіляє потік пульпи й регулює рівень водозливних колодязів та відстійників на гідровідвалі.

2.6. Проводить очищення горловини всмокту, канав, приймального колодязя; зміну напряму руху пульпи, спостереження за дамбами та пульповодом; обгороджування поверхні зони, що розробляється, нарощування труб пульпо- та водоводів.

2.7. Бере участь у збиранні, розбиранні й пересуванні гідромеханізмів, проведенні та кріпленні дренажних канав і приймальних колодязів, вантаженні, розвантаженні й доставлянні матеріалів та обладнання, змащуванні вузлів екскаваторів, відвальних мостів та відвалоутворювачів.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гірник розрізу 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гірник розрізу 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гірник розрізу 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гірник розрізу 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гірник розрізу 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гірник розрізу 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гірник розрізу 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гірник розрізу 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гірник розрізу 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гірник розрізу 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гірник розрізу 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гірник розрізу 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гірник розрізу 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гірник розрізу 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гірник розрізу 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гірник розрізу 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.