Інструкція для посади "Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи електрослюсарем (слюсарем) черговим та з ремонту устаткування 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення, технічні характеристики машин, механізмів і електроапаратури, яку обслуговує, норми та обсяги їх технічного обслуговування;
      - основи електротехніки, слюсарної та монтажної справи;
      - будову та правила технічної експлуатації низьковольтних електроустановок;
      - схеми первинної комутації розподільного устаткування та підстанцій, силової розподільної мережі на дільниці;
      - технічні вимоги до експлуатації машин, механізмів та електроапаратів;
      - способи та прийоми обробки матеріалів і деталей;
      - порядок монтажу силових електроапаратів, нескладних металоконструкцій та механізмів;
      - інструкцію з монтажу сухих переділок, броньових кабелів;
      - призначення та правила користування контрольно-вимірювальними приладами та інструментом;
      - правила виконання такелажних і стропувальних робіт;
      - правила допуску до робіт з електротехнічними установками і нагляд за іншими особами, що працюють з ними;
      - правила надання першої допомоги;
      - найменування та розташування гірничих виробок і правила пересування ними;
      - системи та правила дії світлової, звукової та ароматичної сигналізації у шахті;
      - правила прийому й подавання звукових і видимих сигналів, правила биркової системи.

1.4. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує монтаж, демонтаж, ремонт та технічне обслуговування механічної та електричної частин простого гірничопрохідницького устаткування, сигналізації та освітлення, розподільних, абонентських кабельних і телефонних мереж, заземлення.

2.2. Виконує ремонт і монтаж повітряних ліній електропередач, установлює градозахист.

2.3. Переміщає опори мереж електропередач.

2.4. Замінює та підключає контрольновимірювальні прилади: манометри, вольтметри, амперметри.

2.5. Замірює силу струму, напругу у ланцюгах змінного та постійного струму, низьку напругу.

2.6. Улаштовує заземлювальні контури.

2.7. Виконує вулканізацію гнучких кабелів, електрозварювальні роботи під час ремонту та виготовляє заземлювальні контури, захисні кожухи для машин і механізмів.

2.8. Фарбує устаткування, наносить написи.

2.9. Змащує устаткування, яке обслуговує.

2.10. Відбирає проби мастила та здійснює його заміну.

2.11. Заряджає акумуляторні батареї, доливає та заміняє електроліт.

2.12. Виконує навішування сигнальних пристроїв, заміну електроламп патронів.

2.13. Оглядає та ремонтує електротехнічне обладнання лазень, навантажувальне устаткування на шахтній поверхні, поверхневих майстерень.

2.14. Розбирає, складає, промиває, випробує, змащує, приймає, видає, здійснює профілактичний ремонт пневматичного інструменту.

2.15. Виконує такелажні та стропувальні роботи.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Набивання сальників, заміна втулок, ущільнювальних кілець, підтягування з'єднувальних болтів на фланцях і стиках пароводяної арматури.

5.2. Монтаж та установлення приладів, світильників, звукового, сигнального устаткування, рубильників, вимикачів арматури електроосвітлювальної та сигнальної мережі низької напруги.

5.3. Ремонт телефонних апаратів.

5.4. Заміна скатів, підшипників, зчепів, буферів, правлення кузовів вагонеток шахтних та для доставляння людей гірничими виробками.

5.5. Заміна сит грохотів.

5.6. Прокладання, підвішування, кріплення кабелів броньованих та гнучких, суха обробка кабелів низької напруги.

5.7. Заміна роликів, роликоопор, електродвигунів, редукторів, барабанів приводних і натяжних головок на конвеєрах та регулювання і натягування стрічки та ланцюгів.

5.8. Монтаж, демонтаж конвеєрів скребкових.

5.9. Заміна шківів, пальців, кріплення канатів машин навантажувальних.

5.10. Заміна втулок, з'єднувальних пальців, муфт; набивання сальників; установлення та кріплення запобіжних щитків; перевірка справності заземлення; приєднання трубопроводів; підключення електродвигунів; технічне обслуговування насосів.

5.11. Монтаж, демонтаж, ремонт, технічне обслуговування перекидачів, живильників, штовхачів, стаціонарного водозливного устаткування, відбійних молотків, перфораторів.

5.12. Ремонт із заміною контактів і котушок магнітних пускачів.

5.13. Ремонт світильників, респіраторів.

5.14. Прокладання, виготовлення та установлення опор трубопроводів діаметром до 150 мм; заміна окремих секцій та запірної арматури трубопроводів діаметром до 150 мм.

5.15. Монтаж, демонтаж, ремонт трубопроводів для проведення закладних робіт.

5.16. Ремонт, технічне обслуговування самохідних бурових установок з пневмодвигунами.

5.17. Ремонт освітлювальних щитків, рубильників та контактів магнітних пускачів.

5.18. Розбирання, складання із заміною підшипників, установлення та підключення низьковольтних електродвигунів.