Інструкція для посади "Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електрослюсаря (слюсаря) чергового та з ремонту обладнання 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - електротехніку в обсязі техмінімуму;
      - способи та правила монтажу, демонтажу, ремонту, випробовування й налагодження обслуговуваного обладнання;
      - конструкції та монтажні схеми пускорегулювальної апаратури;
      - правила зняття й вмикання струму високої напруги;
      - систему вентиляції та напрямок вихідного струменя;
      - схеми комутації підземної та поверхневої електропідстанції;
      - схеми з'єднань статорних і роторних обмоток електродвигунів;
      - розрахунок і вибір перерізу проводів та кабелів;
      - призначення окремих вузлів та елементів металоконструкцій, тросів, підвісок;
      - систему змащування вузлів;
      - систему допусків і посадок;
      - правила безпечної експлуатації електроустановок;
      - способи ведення такелажних робіт та спуску в шахту гірничих машин і механізмів;
      - інструкції з налагодження та пробного пуску електромеханічного обладнання, що не вимагає монтажу;
      - технологію оброблення металів і проведення електрогазозварювальних робіт;
      - інструкції з проведення електрозварювальних робіт у підземних виробках, надшахтових будівлях, з улаштування заземлення, з застосуванням електроенергії в тупикових виробках газових шахт, з огляду, ремонту та випробовування шахтових гнучких кабелів, з огляду та ревізії вибухобезпечного електрообладнання;
      - читання загальних видів, складання збірних креслень;
      - типи та конструктивні різновиди підшипників кочення;
      - основи взаємозамінності деталей;
      - правила безпечної експлуатації електроустановок в обсязі вимог до 4 групи з електробезпеки.

1.4. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить монтаж, демонтаж, ремонт, випробовування та технічне обслуговування механічної й електричної частини машин, вузлів та механізмів середньої складності, обладнання високовольтних підстанцій.

2.2. Здійснює перевірку ізоляції електрообладнання та сушіння високовольтних двигунів і трансформаторів.

2.3. Робить ремонт, оброблення та вулканізацію високовольтних гнучких і конвеєрних стрічок, а також ремонт освітлення з груповими прожекторами.

2.4. Проводить заміну тягового каната, з'єднувальних муфт канатів підвісних доріг, огляд і ремонт обладнання автоматизованих лампових.

2.5. Здійснює технічне обслуговування й ремонт насосних установок, обладнання з чищення водозбірників, ремонт і заміну обладнання хімводоочищення.

2.6. Спостерігає та контролює стан трубопроводів, роботу транспортерів, розподільних пристроїв, електродвигунів, трансформаторів, генераторів, гальмових електромагнітів, стан сполучення металоконструкцій, тросів і блоків, визначає ступінь спрацьованості та їх ремонтує з заміною окремих елементів.

2.7. Виконує технічне обслуговування перетворювальних установок, підстанцій, засобів СЦБ та автоматичного світлофорного блокування (АСБ) рейкового транспорту.

2.8. Проводить випробування засобів електричного захисту при напрузі до 1000 В.

2.9. Здійснює слюсарне оброблення та виготовлення простих вузлів і деталей, обслуговування розсільної сітки і заморожувальних колонок під час заморожування ґрунтів.

2.10. Робить прихватку деталей, виробів і конструкцій у всіх просторових положеннях зварювального шва, центрування машин; ремонт станцій для рідкого та густого змащування, редукторів, шліцьових і пресових з'єднань, муфт з'єднувальних, зубчатих і черв'ячних передач.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апаратура пускорегулювальна - розбирання, збирання із заміною або відновленням, підгонкою деталей.

5.2. Барабани сушильні, труби-сушарки - перевірка й усунення порушень герметичності сушильного тракту; ремонт мішалок та живильників.

5.3. Вантажно-доставні машини - розбирання, збирання та встановлення системи гідравліки, циліндрів, кермового керування; ремонт головної рами, стріли, ковша, кабіни водія, металевих кожухів, ведучих валів.

5.4. Грохоти інерційні та самобалансувальні - заміна вібраторів, пружин, корпусу короба, регулювання.

5.5. Дробарки валкові, корпусні, щокові - заміна сегментів і валків у складеному вигляді, конуса, що подрібнює, у складеному вигляді, ексцентрика, приводного вала в зборі, заміна щоки, що подрібнює.

5.6. Екскаватори, відвалоутворювачі, транспортно-відвальні мости - монтаж, демонтаж, ремонт, технічне обслуговування; ремонт гідравлічної системи; заміна й ремонт гідравлічних домкратів, гідроциліндрів, маслопроводів, запірної арматури та приладів.

5.7. Елеватори зневоднювальні - заміна ківшового ланцюга.

5.8. Електродвигуни високовольтні - розбирання, збирання, заміна підшипників, щіткотримачів, щіток, ремонт колекторів, усунення пошкоджень обмоток.

5.9. Компресори - заміна поршневих кілець, металевих сальників шатунних болтів, клапанів.

5.10. Конвеєри стрічкові з шириною стрічки до 1400 мм - заміна и ремонт стрічок з обробленням кінців, зчалюванням та вулканізацію.

5.11. Крани, електровози - ремонт.

5.12. Машини гірничі самохідні, бурові верстати й установки, самохідні вагони, підіймальні машини (лебідки) - розбирання, ремонт, збирання, випробування та регулювання вузлів середньої складності; технічне обслуговування; ремонт двигуна, самохідних кареток.

5.13. Преси брикетні - заміна комплектів формувального інструменту.

5.14. Системи потоково-транспортні - перевірка стану технологічного і резервного захисту, датчиків, електромагнітів храпових зупинників, роботи кінцевих вимикачів, електроблокувань; остановлення датчиків.

5.15. Станції телефонні автоматичні - ремонт, налагодження, обслуговування.

5.16. Трансформатори та розподільні пристрої - ревізія.

5.17. Трубопроводи діаметром понад 6" - прокладання; виготовлення та встановлення підпор; заміна окремих секцій трубопроводів і запірної арматури.

5.18. Установки бурові другого - п'ятого класів для буріння геологорозвідувальних свердловин на тверді корисні копалини, установки для буріння гідрогеологічних і геофізичних свердловин - ремонт, технічне обслуговування.

5.19. Установки вентиляційні - обслуговування й ремонт; заміна напрямних лопаток.

5.20. Установки дегазаційні та аспіраційні стаціонарні - монтаж, ремонт, демонтаж.

5.21. Центрифуги зневоднювальні - заміна конусного щита, скребків, шнека, насоса.