* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з транспорту виробничо-технічного відділу служби рухомого складу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з транспорту виробничо-технічного відділу служби рухомого складу" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з транспорту виробничо-технічного відділу служби рухомого складу I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо технічного обслуговування і ремонту обладнання;
      - будову рухомого складу міськелектротранспорту;
      - технологію ремонтів і технічного обслуговування;
      - правила технічної експлуатації трамваїв, тролейбусів;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості рухомого складу;
      - основи економіки, організації виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер з транспорту виробничо-технічного відділу служби рухомого складу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з транспорту виробничо-технічного відділу служби рухомого складу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з транспорту виробничо-технічного відділу служби рухомого складу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з транспорту виробничо-технічного відділу служби рухомого складу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь в аналізі роботи рухомого складу та в розробленні на основі аналізу планів оргтехзаходів щодо поліпшення якісних показників рухомого складу: підвищення коефіцієнта випуску, зменшення кількості випадків повернення з лінії через технічні несправності та з інших причин, скорочення цілодобових простоїв.

2.2. Бере участь в удосконаленні технологічних процесів і методів технічного обслуговування рухомого складу, вузлів та агрегатів, у розробленні заходів щодо зменшення виробничих витрат.

2.3. Упроваджує сучасні методи праці, механізацію та автоматизацію виробничих процесів.

2.4. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації водіїв, слюсарів-ремонтників, лінійних та інженерно-технічних працівників депо.

2.5. Організовує повсякденний контроль за технічним станом рухомого складу, дотриманням стандартів, технології ремонтів та технічного обслуговування рухомого складу, вузлів та агрегатів, правил технічної експлуатації, інструкцій, за оснащенням депо, вагоно (тролейбусно)-ремонтних майстерень випробувальними стендами, технологічною оснасткою, вимірювальною та контрольною арматурою і приладами.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з транспорту виробничо-технічного відділу служби рухомого складу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з транспорту виробничо-технічного відділу служби рухомого складу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з транспорту виробничо-технічного відділу служби рухомого складу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з транспорту виробничо-технічного відділу служби рухомого складу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з транспорту виробничо-технічного відділу служби рухомого складу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з транспорту виробничо-технічного відділу служби рухомого складу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з транспорту виробничо-технічного відділу служби рухомого складу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з транспорту виробничо-технічного відділу служби рухомого складу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з транспорту виробничо-технічного відділу служби рухомого складу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з транспорту виробничо-технічного відділу служби рухомого складу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з транспорту виробничо-технічного відділу служби рухомого складу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з транспорту виробничо-технічного відділу служби рухомого складу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з транспорту виробничо-технічного відділу служби рухомого складу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з транспорту виробничо-технічного відділу служби рухомого складу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з транспорту виробничо-технічного відділу служби рухомого складу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з транспорту виробничо-технічного відділу служби рухомого складу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.