Інструкція для посади "Начальник відділу виробничо-технічного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу виробничо-технічного" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у міському електротранспорті: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - нормативні та інші керівні матеріали щодо питань керування виробництвом;
      - будову усіх видів рухомого складу міськелектротранспорту;
      - технічні умови експлуатації, технологію ремонту трамваїв та тролейбусів;
      - організацію колійного господарства;
      - організацію виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу виробничо-технічного призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу виробничо-технічного підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу виробничо-технічного керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу виробничо-технічного під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує технічне керівництво експлуатацією та ремонтом рухомого складу.

2.2. Розробляє заходи щодо поліпшення маршрутної мережі трамвая і тролейбуса, оснащення її посадочними та розворотними майданчиками, кінцевими станціями тощо.

2.3. Складає графіки і плани роботи з поточного утримання трамвайних колій.

2.4. Готує заходи для впровадження нової техніки, підвищення пропускної та провізної здатності рухомого складу, правил і норм охорони праці робітників.

2.5. Здійснює роботи з удосконалення технологічних процесів і методів технічного обслуговування рухомого складу, вузлів та агрегатів до них.

2.6. Організовує підготовку і підвищення кваліфікації водіїв, слюсарів-ремонтників, лінійних та інженерно-технічних працівників служб; контролює виконання державних стандартів, правил технічної експлуатації, інструкцій.

2.7. Здійснює оснащення ремонтних майстерень, випробувальних стендів технологічною оснасткою, контрольно-вимірювальною апаратурою та приладами.

2.8. Керує випробуванням підйомних механізмів та пересувних ремонтних засобів.

2.9. Розглядає пропозиції громадян і підприємств, організацій та установ щодо поліпшення транспортного обслуговування.

2.10. Контролює виконання рішень органів вищого рівня щодо транспортного обслуговування населення.

2.11. Здійснює безпосереднє керівництво працівниками відділу, координує та узгоджує роботу відділу з іншими відділами служби, несе відповідальність за виконання усіх завдань, покладених на відділ.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу виробничо-технічного має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу виробничо-технічного має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу виробничо-технічного має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу виробничо-технічного має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу виробничо-технічного має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу виробничо-технічного має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу виробничо-технічного має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу виробничо-технічного має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу виробничо-технічного має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу виробничо-технічного несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу виробничо-технічного несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу виробничо-технічного несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу виробничо-технічного несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу виробничо-технічного несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу виробничо-технічного несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу виробничо-технічного несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.