Інструкція для посади "Начальник відділу безпеки руху та лінійного контролю", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу безпеки руху та лінійного контролю" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у міському електротранспорті: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - будову, призначення та конструктивні особливості усіх видів рухомого складу, колії та енергогосподарства;
      - будову сигналізації;
      - систему централізації, блокування та зв'язку міськелектротранспорту;
      - правила технічної експлуатації трамваїв, тролейбусів;
      - Правила дорожнього руху;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу безпеки руху та лінійного контролю призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу безпеки руху та лінійного контролю підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу безпеки руху та лінійного контролю керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу безпеки руху та лінійного контролю під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу і систематичний контроль за виконанням працівниками правил дорожнього руху і правил технічної експлуатації трамваїв, тролейбусів щодо безпеки перевезення пасажирів, дотримання вимог, інструкцій, наказів та інших керівних матеріалів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху.

2.2. Вживає заходів щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам (ДТП).

2.3. Аналізує причини, що викликають ДТП та порушення водієм правил дорожнього руху.

2.4. Бере участь у службових розслідуваннях ДТП з виїздом на місце їх виникнення.

2.5. Забезпечує систематичний розгляд ДТП та допущених водієм порушень правил дорожнього руху.

2.6. Розробляє на цій основі заходи щодо їх усунення.

2.7. Бере участь у роботі комісій Державтоінспекції під час розгляду матеріалів про порушення, допущені водіями підприємств міськелектротранспорту, та у роботі атестаційних комісій з присвоєння кваліфікації водія I та II розрядів.

2.8. Організовує контроль за стажуванням водіїв міськелектротранспорту та роботою їх наставників.

2.9. Організовує проведення навчань у кабінеті з безпеки руху згідно із затвердженою програмою.

2.10. Вживає заходів щодо забезпечення кабінету необхідними методичними та наочними посібниками та обладнанням.

2.11. Проводить роботу з поширення досвіду безаварійної роботи кращих водіїв.

2.12. Організовує підготовку стендів, бесіди, лекції, доповіді з безпеки руху міськелектротранспорту.

2.13. Здійснює зв'язок і координацію робіт відділу щодо безпеки руху з органами Державтоінспекції та забезпечує впровадження їх рекомендацій.

2.14. Організовує облік та звітність щодо безпеки руху за установленими формами.

2.15. Керує працівниками відділу.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу безпеки руху та лінійного контролю має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу безпеки руху та лінійного контролю має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу безпеки руху та лінійного контролю має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу безпеки руху та лінійного контролю має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу безпеки руху та лінійного контролю має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу безпеки руху та лінійного контролю має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу безпеки руху та лінійного контролю має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу безпеки руху та лінійного контролю має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу безпеки руху та лінійного контролю має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу безпеки руху та лінійного контролю несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу безпеки руху та лінійного контролю несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу безпеки руху та лінійного контролю несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу безпеки руху та лінійного контролю несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу безпеки руху та лінійного контролю несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу безпеки руху та лінійного контролю несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу безпеки руху та лінійного контролю несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.