* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з експлуатації устаткування газових об'єктів I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з експлуатації устаткування газових об'єктів;
      - правила технічної експлуатації і правила безпеки під час експлуатації магістральних газопроводів;
      - виробничі потужності, експлуатаційні характеристики, інструкції і конструкцію устаткування;
      - технологічні схеми;
      - будову і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском;
      - інструкції щодо поводження з метанолом, інструкції з виконання вогне- і газонебезпечних робіт тощо;
      - правила та інструкції, що стосуються діяльності інженера з експлуатації устаткування;
      - основи трудового законодавства та правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує стійкий і ефективний режим роботи устаткування, встановлений заводами-виготовлювачами та оперативними вказівками диспетчерської служби, дотримання правил експлуатації, технічного обслуговування.

2.2. Аналізує та узагальнює експлуатаційні показники роботи устаткування, установок, споруд; вишукує можливості щодо оптимізації режиму їх робіт.

2.3. Контролює своєчасне ведення технологічної документації персоналом.

2.4. Вносить необхідні зміни, доповнення в схеми, креслення, експлуатаційні інструкції.

2.5. Упроваджує системи комплексного регламентованого обслуговування.

2.6. Проводить інструктаж і навчання робітників безпечним методам ведення робіт.

2.7. Організовує облік витрат і дотримання питомих норм паливно-енергетичних ресурсів, мастила, масел та інших матеріалів, необхідних для експлуатації, і впроваджує заходи щодо їх зниження.

2.8. Складає заявки на інструмент, спецодяг та інші матеріали.

2.9. Здійснює контроль за дотриманням персоналом експлуатаційних інструкцій.

2.10. Бере участь у складанні графіків ремонту, у розбиранні причин аварій, відмов у роботі устаткування, розробляє заходи щодо їх запобігання.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.