* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з електрифікації сільськогосподарського підприємства I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони України, нормативні акти Президента та Уряду України з питань сільськогосподарського виробництва;
      - накази, розпорядження та інші керівні матеріали з експлуатації електроустановок, устаткування і організації роботи з електрифікації виробничих процесів;
      - технічні характеристики , конструктивні особливості, призначення, режими роботи електроустаткування, правила його технічної експлуатації і технологію проведення ремонтів;
      - досягнення науки, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі електроенергетичного обслуговування виробництва;
      - основи ринкової економіки, організацію виробництва, праці й управління, законодавство про працю;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує і керує роботами з електрифікації виробничих процесів та експлуатації електроустаткування.

2.2. Розробляє заходи та подає на затвердження проекти планів з електрифікації виробничих процесів і об'єктів.

2.3. Розробляє графіки проведення ремонтних і профілактичних оглядів електрообладнання та установок і забезпечує їх виконання.

2.4. Своєчасно впроваджує заходи з електрифікації виробничих процесів, організовує ефективне використання електроустаткування та установок, забезпечує їх технічну справність.

2.5. Подає заявки на придбання устаткування для електрифікації підприємства, запасних частин та ремонтних матеріалів.

2.6. Перевіряє технічний стан і якість роботи устаткування, що надходить на підприємство, у разі потреби подає матеріали для складання актів рекламацій.

2.7. Забезпечує ощадливе витрачання електроенергії, матеріалів та коштів, наданих для електрифікації виробничих процесів і об'єктів підприємства, правильне проведення первинного обліку використання електроенергії установок і устаткування.

2.8. Проводить облік роботи електриків і оформляє наряди на виконані роботи.

2.9. Складає акти на списання електроустаткування і подає їх для затвердження адміністрації підприємства.

2.10. Здійснює інструктажі керівників, фахівців та працівників виробничих підрозділів підприємства з правил експлуатації електроустановок.

2.11. Контролює додержання правил експлуатації та охорони праці під час використання електроенергії, ремонту електроустановок, устаткування, а також електромережі підприємства.

2.12. Своєчасно інформує енергопостачальні організації про технічні несправності електромережі.

2.13. Складає річні звіти, проводить аналіз ефективності використання електроустаткування і установок, а також електроенергії на виробничі потреби.

2.14. Упроваджує у виробництво досягнення науки і передовий досвід з електрифікації та ремонту електроустаткування і установок.

2.15. Постійно підвищує свою кваліфікацію і організовує технічне навчання електриків.

2.16. Керує підлеглими працівниками.

2.17. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.