Інструкція для посади "Електромонтер контактної мережі 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер контактної мережі 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера контактної мережі 3 розряду - не менше 1 року. Наявність посвідчення про присвоєння IV групи з електробезпеки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - схеми живлення і секціювання контактної мережі та інших пристроїв електропостачання;
      - типи підвішувань контактної мережі;
      - конструкції і типи металевих, залізобетонних опор і способи їх встановлення;
      - конструкції струмоприймачів та їх дію на контактний провід;
      - місця виводів та нумерацію живильних ліній;
      - схеми живлення високовольтних ліній, хвилеводів, підвішених на опорах контактної мережі;
      - властивості вибухових речовин, порядок підготовки і проведення термітного зварювання та зварювання вибухом;
      - будову такелажної оснастки та правила її застосування;
      - сигналізацію під час проведення такелажних робіт;
      - правила утримання і ремонту контактних мереж в обсязі своїх обов'язків;
      - правила безпечного виконання робіт.

1.4. Електромонтер контактної мережі 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер контактної мережі 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер контактної мережі 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер контактної мережі 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Монтує, демонтує обладнання контактних мереж трамвайних і тролейбусних ліній з розбивкою за кресленням та ескізом прямих частин.

2.2. Здійснює планово-запобіжний ремонт контактних мереж постійного та змінного струму.

2.3. Встановлює і замінює збірні опори, гнучкі поперечини, ригелі, консолі, кронштейни, фіксатори, секційні ізолятори та деталі підвіски.

2.4. Перевіряє роботу приводів секційних роз'єднувачів з дистанційним керуванням, ізоляції відтяжок анкерних опор та роботи струмоприймача.

2.5. Встановлює і монтує апаратуру дистанційного керування.

2.6. Наглядає і ремонтує високовольтні лінії, автоблокування, хвилеводи, підвішені на опорах контактної мережі і на окремих опорах.

2.7. Бере участь у зварюванні проводів термітним способом і методом вибуху.

2.8. Обходить лінії електропередач та оглядає лінії та пристрої з кабіни водія тролейбуса, трамвая.

2.9. Оглядає стан конструкцій фундаментів, відтяжок та низу опор без відкопування ґрунту.

2.10. Встановлює постійні сигнальні знаки на опори контактної мережі.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер контактної мережі 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер контактної мережі 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер контактної мережі 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер контактної мережі 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер контактної мережі 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер контактної мережі 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер контактної мережі 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер контактної мережі 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер контактної мережі 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер контактної мережі 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер контактної мережі 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер контактної мережі 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер контактної мережі 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер контактної мережі 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер контактної мережі 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер контактної мережі 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Перевірка опору контуру заземлення.

5.2. Замірювання зносу та сезонне регулювання контактних проводів на трамвайних і тролейбусних лініях.

5.3. Перевірка на опорах, фундаментах опор опорів та витікань струму.

5.4. Перемикання роз'єднувачів контактної мережі в межах дистанції, що обслуговується, та у прилеглій.

5.5. Заготівля і натягування поперечних тросів.

5.6. Огляд ліній відсмоктуючої та живильної, повітряних ліній, які перетинають контактну мережу, консольних фіксаторних стояків, траверсів зі штирями для хвилеводів.