* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з транспорту служби колії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з транспорту служби колії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з транспорту служби колії I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації трамвайного колійного господарства;
      - перспективи розвитку колійного господарства;
      - будову трамвайних колій та штучних споруд, правила їх експлуатації;
      - організацію і технологію ремонтів;
      - стандарти, технічні умови щодо колійного господарства;
      - методику розрахунку кривих кутів, безстикової колії;
      - методику розбивки стрілочних переводів і перетинів;
      - геодезичні та інші вимірювальні інструменти, правила користування ними;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації цвяхового господарства;
      - організацію праці в колійному господарстві;
      - основи економіки;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер з транспорту служби колії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з транспорту служби колії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з транспорту служби колії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з транспорту служби колії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у розробленні проектів організації та технічних процесів виконання робіт з ремонту трамвайних колій, проведення розрахунків виправки колії за профілем і планом.

2.2. Здійснює розрахунки і розбивку схем укладання стрілочних переводів та пересічень, розрахунок безстикових колій.

2.3. Організовує технічний облік стану трамвайних колій і бере участь у розробленні планів їх ремонтів.

2.4. Здійснює роботи з паспортизації колійного господарства.

2.5. Бере участь у розслідуванні причин аварій, розробляє заходи щодо запобігання аваріям.

2.6. Бере участь у підготовці заходів, пов'язаних із впровадженням нових стандартів, технічних умов для зменшення витрат на ремонт і монтаж шляхового господарства.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з транспорту служби колії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з транспорту служби колії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з транспорту служби колії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з транспорту служби колії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з транспорту служби колії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з транспорту служби колії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з транспорту служби колії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з транспорту служби колії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з транспорту служби колії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з транспорту служби колії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з транспорту служби колії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з транспорту служби колії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з транспорту служби колії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з транспорту служби колії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з транспорту служби колії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з транспорту служби колії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.