* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з управління блоком атомної станції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з управління блоком атомної станції" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з експлуатації реакторного й турбінного устаткування атомної електростанції - не менше 3 років, в тому числі за професією інженера з управління блоком атомної станції I категорії або провідного інженера з управління реактором - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали з експлуатації реакторного і турбінного устаткування атомних електростанцій;
      - правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж;
      - правила ядерної і радіаційної безпеки;
      - правила Держміськтехнагляду і Держатоменергонагляду;
      - загальні положення про забезпечення безпеки атомної електростанції під час проектування споруд і експлуатації;
      - керівні вказівки з організації роботи з персоналом на енергетичних підприємствах;
      - правила охорони праці в процесі експлуатації тепломеханічного устаткування атомної електростанції і теплових мереж;
      - протиаварійні й експлуатаційні циркуляри;
      - типові та експлуатаційні інструкції обладнання, що обслуговується, пристроїв, технологічних систем;
      - правила будови й безпечної експлуатації посудин, які працюють під тиском;
      - правила будови й безпечної експлуатації устаткування атомних електростанцій;
      - призначення, будову, технічні характеристики, режими експлуатації устаткування і технологічних систем енергоблока;
      - технологічні схеми енергоблока;
      - головну електричну схему атомної електростанції;
      - електричну схему живлення власних потреб енергоблока;
      - технологію виробництва електричної і теплової енергії на атомній електростанції;
      - призначення, будову, принцип дії блокування, сигналізації, контрольно-вимірювальних приладів, установлених на обладнанні енергоблока;
      - технічні характеристики, конструкції енергоустаткування, що експлуатується працівниками реакторного та турбінного відділень;
      - порядок пуску, зупинки устаткування і технічних систем енергоблока, проведення оперативного перемикання на устаткуванні, пристроях, технологічних системах енергоблока;
      - систему нарядів і допусків до провадження робіт на устаткуванні;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі експлуатації устаткування атомних електростанцій;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління, основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці й навколишнього середовища, виробничої санітарії і протипожежного захисту, ліцензійні вимоги до персоналу атомної електростанції та іншу нормативну документацію з ліцензування управління реакторною установкою.

1.4. Провідний інженер з управління блоком атомної станції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з управління блоком атомної станції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з управління блоком атомної станції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з управління блоком атомної станції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль та керування режимом роботи устаткування блоку атомної електростанції з пульта блочного і резервного щитів керування, забезпечуючи безаварійну економічну роботу блока.

2.2. Забезпечує координацію дій інженера з керування реактором та інженера з керування турбіною в нормальній або надзвичайній ситуаціях на енергоблоці.

2.3. Забезпечує виконання диспетчерського графіка електричного й теплового навантаження блока атомної електростанції та графіка споживання енергії на власні потреби.

2.4. Контролює підтримку нормальних параметрів роботи реактора і турбіни, систем та устаткування в робочому стані, у стані розхолоджування та ремонту.

2.5. Повідомляє оперативному керівнику, якому підпорядкований, про порушення режиму роботи блоку, пошкодження на устаткуванні та вживає заходів з відновлення нормального режиму або усунення дефектів.

2.6. Під час усіх перемикань забезпечує надійність теплових схем, схем власних потреб і систем аварійного розхолоджування блоку.

2.7. Реалізовує виконання графіків випробовування устаткування і систем, переходу на резервне устаткування, виведення в ремонт, виконує операції з пуску, зупинки устаткування і перемикання в схемах.

2.8. Підтримує устаткування систем безпеки енергоблока в стані постійної готовності до роботи.

2.9. Забезпечує безперебійну роботу систем безпеки.

2.10. Веде оперативну документацію.

2.11. Бере участь у протиаварійному й протипожежному тренуванні.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з управління блоком атомної станції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з управління блоком атомної станції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з управління блоком атомної станції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з управління блоком атомної станції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з управління блоком атомної станції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з управління блоком атомної станції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з управління блоком атомної станції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з управління блоком атомної станції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з управління блоком атомної станції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з управління блоком атомної станції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з управління блоком атомної станції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з управління блоком атомної станції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з управління блоком атомної станції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з управління блоком атомної станції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з управління блоком атомної станції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з управління блоком атомної станції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.