* *
Інструкція для посади "Апаратник оброблення зерна 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник оброблення зерна 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника оброблення зерна 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила організації і ведення технологічного процесу сушіння зерна;
      - будову пульта керування, контрольно-вимірювальних приладів, устаткування зони обслуговування, правила його експлуатації та ефективного використання;
      - технологічні властивості зерна різних культур і показники його якості;
      - основні дані про паливо і норми його витрат;
      - методи визначення якості зерна;
      - інструкції із сушіння зерна продовольчого, кормового та насіннєвого призначення;
      - технологічний режим і правила регулювання процесу горіння палива і складання суміші теплоносія;
      - основні вимоги до топок зерносушарок;
      - правила і способи налагодження та регулювання режиму роботи зерносушильного устаткування;
      - правила черговості пуску та зупинки устаткування з пульта керування;
      - методи контролю роботи і виявлення несправностей у роботі устаткування;
      - слюсарну справу.

1.4. Апаратник оброблення зерна 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник оброблення зерна 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник оброблення зерна 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник оброблення зерна 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде та організовує технологічний процес оброблення (сушіння) зерна і насіння різних культур продовольчого, фуражного і насіннєвого призначення у газорециркуляційних, рециркуляційно-ізотермічних зерносушарках і зерносушарках із попереднім підігріванням зерна.

2.2. Обслуговує, спостерігає і контролює роботу зерносушарок з рециркуляцією зерна з пульта керування.

2.3. Спалює газоподібне паливо.

2.4. Регулює процес горіння, тяги і температурний режим на обслуговуваному устаткуванні.

2.5. Регулює режим роботи зерносушарок, рух зерна в сушарках, попереднє нагрівання зерна, кількість і температуру сушильного агенту, температуру нагрівання зерна в сушильних камерах, охолодження просушеного зерна в охолоджувальних камерах.

2.6. Визначає кратність рециркуляції і вибір режимів сушіння зерна.

2.7. Забезпечує якість сушіння і зниження вологості зерна і насіння відповідно до вимог державного стандарту.

2.8. Розраховує необхідну кількість і температуру теплоносія та вологості зерна.

2.9. Контролює роботу устаткування з попереднього очищення зерна.

2.10. Спостерігає за роботою топок, насосів, паливопроводів, повітродувок та іншого устаткування.

2.11. Керує бригадою робітників.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник оброблення зерна 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник оброблення зерна 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник оброблення зерна 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник оброблення зерна 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник оброблення зерна 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник оброблення зерна 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник оброблення зерна 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник оброблення зерна 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник оброблення зерна 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник оброблення зерна 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник оброблення зерна 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник оброблення зерна 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник оброблення зерна 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник оброблення зерна 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник оброблення зерна 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник оброблення зерна 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.