* *
Інструкція для посади "Апаратник оброблення рафінадних голів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник оброблення рафінадних голів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи та сутність процесу кристалізації утфелю;
      - фізико-хімічні основи процесу освітлення рафінаду;
      - технологічний режим центрифугування та способи його регулювання;
      - будову, принцип дії та правила технічної експлуатації центрифуги, допоміжного устаткування;
      - схему арматури та сигналізації;
      - правила відбирання проб, слюсарну справу.

1.4. Апаратник оброблення рафінадних голів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник оброблення рафінадних голів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник оброблення рафінадних голів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник оброблення рафінадних голів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес освітлення (вибілювання) рафінадних голів клерсом за допомогою відцентрових сил на осаджувальних (відстійних) швидкісних центрифугах періодичної дії під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.2. Визначає температуру і густину заливального клерсу.

2.3. Завантажує і вивантажує центрифуги.

2.4. Контролює патокові відтоки під час процесу вибілення.

2.5. Налагоджує центрифуги на заданий режим.

2.6. Обслуговує центрифуги, насоси, транспортні засоби.

2.7. Проводить контрольні аналізи з метою визначення закінчення процесу освітлення.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник оброблення рафінадних голів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник оброблення рафінадних голів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник оброблення рафінадних голів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник оброблення рафінадних голів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник оброблення рафінадних голів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник оброблення рафінадних голів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник оброблення рафінадних голів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник оброблення рафінадних голів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник оброблення рафінадних голів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник оброблення рафінадних голів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник оброблення рафінадних голів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник оброблення рафінадних голів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник оброблення рафінадних голів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник оброблення рафінадних голів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник оброблення рафінадних голів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник оброблення рафінадних голів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.