* *
Інструкція для посади "Артист кіно II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Артист кіно II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста кіно - не менше 1 року, акторська майстерність, другі та епізодичні ролі в художніх фільмах з доброю оцінкою акторського виконання, або дублювання не менше 2 ролей чи епізодів у повнометражних художніх фільмах з доброю оцінкою роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи і техніку втілення мистецького задуму;
      - основи кінодраматургії та зображальних засобів кіномистецтва;
      - основи створення образу за допомогою режисерських і операторських виразних засобів;
      - національну і світову літературу;
      - основи технології та організації фільмовиробництва;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Артист кіно II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Артист кіно II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Артист кіно II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Артист кіно II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Втілює на екрані акторськими виражальними засобами художній образ діючого персонажу у відповідності до загального творчого задуму.

2.2. Забезпечує глибину, виразність, художній рівень виконуваної ролі.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Артист кіно II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Артист кіно II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Артист кіно II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Артист кіно II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Артист кіно II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Артист кіно II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Артист кіно II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Артист кіно II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Артист кіно II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Артист кіно II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Артист кіно II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Артист кіно II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Артист кіно II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Артист кіно II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Артист кіно II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Артист кіно II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.