* *
Інструкція для посади "Артист кіно I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Артист кіно I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією артиста кіно II категорії - не менше 2 років, творчі здібності та акторська майстерність, головні ролі у не менше як 2 повнометражних художніх фільмах, або бере участь у створенні не менше як 2 повнометражних художніх фільмів, що одержали суспільне визнання, або дублювання не менше 2 ролей у повнометражних художніх фільмах з відмінною і доброю оцінкою роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи і техніку втілення мистецького задуму;
      - основи кінодраматургії та зображальних засобів кіномистецтва;
      - основи створення образу за допомогою режисерських і операторських виразних засобів;
      - національну і світову літературу;
      - основи технології та організації фільмовиробництва;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Артист кіно I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Артист кіно I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Артист кіно I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Артист кіно I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Втілює на екрані акторськими виражальними засобами художній образ діючого персонажу у відповідності до загального творчого задуму.

2.2. Забезпечує глибину, виразність, художній рівень виконуваної ролі.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Артист кіно I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Артист кіно I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Артист кіно I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Артист кіно I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Артист кіно I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Артист кіно I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Артист кіно I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Артист кіно I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Артист кіно I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Артист кіно I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Артист кіно I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Артист кіно I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Артист кіно I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Артист кіно I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Артист кіно I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Артист кіно I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.