Інструкція для посади "Лікар-фтизіатр дитячий вищої кваліфікаційної категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-фтизіатр дитячий вищої кваліфікаційної категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Педіатрія". Проходження інтернатури за спеціальністю "Фтизіатрія" з наступною спеціалізацією з "Дитячої фтизіатрії". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію фтизіатричної допомоги;
      - основи права в медицині;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря-фтизіатра дитячого;
      - права та обов'язки хворого на туберкульоз;
      - патогенез, патоморфологію туберкульозу;
      - епідеміологію, організацію протиепідемічних заходів при туберкульозі у дітей та підлітків;
      - методи клінічного, лабораторного, функціонального, рентгенологічного обстеження дітей та підлітків;
      - класифікацію, діагностику, клініку, принципи комплексної терапії туберкульозу у дітей та підлітків;
      - хіміотерапію при туберкульозі, побічні реакції, заходи їх профілактики та лікування;
      - показання до проведення хірургічного лікування у дітей та підлітків;
      - показання до санаторно-курортного лікування хворих на туберкульоз;
      - організацію роботи лікарсько-консультативної комісії;
      - організацію диспансеризації хворих на туберкульоз;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар-фтизіатр дитячий вищої кваліфікаційної категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-фтизіатр дитячий вищої кваліфікаційної категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-фтизіатр дитячий вищої кваліфікаційної категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-фтизіатр дитячий вищої кваліфікаційної категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію фтизіатричної допомоги дітям.

2.2. Виявляє хворих на туберкульоз дітей та підлітків.

2.3. Проводить обстеження хворого, виявляє ознаки захворювання, визначає тяжкість стану.

2.4. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.5. Призначає в необхідній послідовності лабораторні, рентгенографічні та томографічні дослідження, оцінює їх результати.

2.6. Діагностує туберкульоз органів дихання, визначає його форму і фазу перебігу, наявність і ускладнень.

2.7. Проводить диференційну діагностику.

2.8. Виявляє позалегеневі осередки локалізації туберкульозу та визначає тактику їх лікування.

2.9. Визначає ризик реактивізації туберкульозного процесу в майбутньому та вживає заходів щодо його запобігання.

2.10. Організовує проведення профілактичних заходів у районі обслуговування.

2.11. Здійснює нагляд за особами, які знаходяться в контакті з бацилоносіями.

2.12. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.13. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.14. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.15. Веде лікарську документацію.

2.16. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення.

2.17. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-фтизіатр дитячий вищої кваліфікаційної категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-фтизіатр дитячий вищої кваліфікаційної категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-фтизіатр дитячий вищої кваліфікаційної категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-фтизіатр дитячий вищої кваліфікаційної категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-фтизіатр дитячий вищої кваліфікаційної категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-фтизіатр дитячий вищої кваліфікаційної категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-фтизіатр дитячий вищої кваліфікаційної категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-фтизіатр дитячий вищої кваліфікаційної категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-фтизіатр дитячий вищої кваліфікаційної категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-фтизіатр дитячий вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-фтизіатр дитячий вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-фтизіатр дитячий вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-фтизіатр дитячий вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-фтизіатр дитячий вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-фтизіатр дитячий вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-фтизіатр дитячий вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.