Інструкція для посади "Лікар-трансплантолог вищої кваліфікаційної категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-трансплантолог вищої кваліфікаційної категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Хірургія" з наступною спеціалізацією з "Трансплантології". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
      - основи права в медицині;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря-трансплантолога;
      - організацію хірургічної допомоги, в тому числі швидкої та невідкладної;
      - показники роботи лікувально-профілактичних установ, хірургічних стаціонарів;
      - організацію диспансерного нагляду, лікарського контролю;
      - роботу лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій;
      - соціально-правові аспекти трансплантації органів;
      - топографічну анатомію ділянок тіла;
      - вікові особливості;
      - основи норми і патології фізіології органів і систем організму, гемостазу, водно-електролітного обміну, кислотно-основної рівноваги;
      - загальні питання вчення про реактивність організму, класифікацію видів реактивності;
      - досягнення в галузі створення штучних органів;
      - економічні питання в трансплантології;
      - методику мультіорганного забору органів для трансплантації та їх консервацію;
      - види трансплантації;
      - методи діагностики кризів відторгнення і ускладнення імунодепресивної терапії, контроль, профілактику, лікування;
      - загальні, функціональні, інструментальні та інш. спеціальні методи обстеження хірургічного хворого;
      - методи знеболювання в хірургії, питання інтенсивної терапії;
      - організацію диспансеризації;
      - обладнання та оснащення операційних та палат інтенсивної терапії, хірургічний інструментарій, правила безпеки під час роботи з апаратурою;
      - правила асептики і антисептики;
      - основи фармакотерапії, методи фізіотерапії, лікувальної фізкультури, лікувального харчування при хірургічних захворюваннях;
      - оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар-трансплантолог вищої кваліфікаційної категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-трансплантолог вищої кваліфікаційної категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-трансплантолог вищої кваліфікаційної категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-трансплантолог вищої кваліфікаційної категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію хірургічної допомоги та служби трансплантології.

2.2. Надає спеціалізовану медичну допомогу хворим хірургічного профілю, в тому числі швидку і невідкладну.

2.3. Застосовує сучасні методи дослідження, діагностики та лікування.

2.4. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.5. Визначає необхідність проведення спеціальних методів дослідження та організовує їх виконання.

2.6. Направляє на госпіталізацію, організовує її відповідно до стану хворого.

2.7. Обґрунтовує схему, план, тактику ведення хворого, показання та протипоказання до виконання операції.

2.8. Розробляє план підготовки хворого до операції, здійснює підготовку всіх функціональних систем організму.

2.9. Визначає групу крові, проводить пробу на сумісність та здійснює внутрішньовенне або внутрішньоартеріальне переливання крові.

2.10. Визначає найдоцільнішу тактику виконання операції, обґрунтовує методику знеболювання.

2.11. Володіє технікою виконання операцій з клінічної трансплантації життєво важливих органів.

2.12. Розробляє схеми післяопераційного ведення хворого та профілактики післяопераційних ускладнень.

2.13. Працює в тісному контакті із суміжними спеціалістами, службами і організаціями.

2.14. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.15. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.16. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.17. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення.

2.18. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-трансплантолог вищої кваліфікаційної категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-трансплантолог вищої кваліфікаційної категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-трансплантолог вищої кваліфікаційної категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-трансплантолог вищої кваліфікаційної категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-трансплантолог вищої кваліфікаційної категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-трансплантолог вищої кваліфікаційної категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-трансплантолог вищої кваліфікаційної категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-трансплантолог вищої кваліфікаційної категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-трансплантолог вищої кваліфікаційної категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-трансплантолог вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-трансплантолог вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-трансплантолог вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-трансплантолог вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-трансплантолог вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-трансплантолог вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-трансплантолог вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.