* *
Інструкція для посади "Лікар-трансфузіолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-трансфузіолог" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Хірургія" з наступною спеціалізацією з "Трансфузіології". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, діяльність служби крові;
      - основи права в медицині;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря-трансфузіолога;
      - діагностику кровотеч із двох основних груп (з порушенням у системі згортання та посттравматичних);
      - проблеми донорства і виробничої трансфузіології;
      - основи гематології, імунології, медичної генетики;
      - сучасні технології діяльності станцій переливання крові та служби крові;
      - методи обстеження донорів крові, плазми, клітин крові та кісткового мозку;
      - здійснення моніторингу контингенту;
      - сучасні компоненти донорської крові, що заготовляють на станціях і у відділеннях переливання крові;
      - гемо- і кріоконсерванти, контроль їх якості;
      - сучасні препарати крові (гемокоректори.), технологію їх виготовлення;
      - сучасні кровозамінники (класифікацію, технологію виготовлення, механізм дії, показання до використання);
      - сучасну класифікацію та стандарти зберігання гемокоректорів та кровозамінників;
      - техніку переливання крові, її компонентів, препаратів та кровозамінників;
      - сучасне обладнання для заготівлі та транспортування крові;
      - організацію трансфузійної терапії в лікувальних закладах і на догоспітальному етапі;
      - методи компонентної гемотрансфузійної терапії;
      - принципи профілактики та реабілітацію трансфузійних ускладнень;
      - основи та принципи "Медицини катастроф";
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом і методи її узагальнення.

1.4. Лікар-трансфузіолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-трансфузіолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-трансфузіолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-трансфузіолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством країни про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію служби крові.

2.2. Забезпечує кваліфіковану діяльність станцій та відділень переливання крові.

2.3. Здійснює комплектування донорів (крові, плазми, клітин крові та кісткового мозку).

2.4. Контролює якість заготовленої крові та її компонентів, сучасних гемоконсервантів і кріоконсервантів.

2.5. Організовує заготівлю та транспортування крові, виготовлення препаратів крові і сучасних кровозамінників, імуноглобулінів.

2.6. Проводить трансфузійну терапію в лікувально-профілактичних закладах і профілактику трансфузійних ускладнень.

2.7. Надає невідкладну медичну допомогу при масових ураженнях.

2.8. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.9. Забезпечує належний санітарно-гігієнічний режим, бере участь в проведенні протиепідемічних заходів.

2.10. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.11. Працює в тісному контакті з лікарями інших спеціальностей.

2.12. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.13. Веде лікарську документацію.

2.14. Бере активну участь в поширенні медичних знань та пропаганді здорового способу життя.

2.15. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-трансфузіолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-трансфузіолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-трансфузіолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-трансфузіолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-трансфузіолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-трансфузіолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-трансфузіолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-трансфузіолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-трансфузіолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-трансфузіолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-трансфузіолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-трансфузіолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-трансфузіолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-трансфузіолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-трансфузіолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-трансфузіолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.