* *
Інструкція для посади "В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи в'язання джгутів, схемних кабелів середньої складності з проводів різних марок і перерізів для радіоелектронної апаратури та апаратури провідного зв'язку, їх призначення;
      - монтажні схеми та умовні позначення радіодеталей та вузлів;
      - технічні вимоги до джгутів, кабелів, шнурів та способи їх перевірки;
      - способи розбивання шаблонів та користування ними під час в'язання джгутів та кабелів;
      - будову, принцип роботи та способи налагодження устаткування, яке застосовується;
      - контрольно-вимірювальні прилади та інструменти;
      - основні знання з електро- і радіотехніки.

1.4. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. В'яже схемні кабелі і джгути середньої складності з проводів різних марок і перерізів з кількістю проводів до 200 за таблицями з'єднань, монтажними схемами і шаблонами з урахуванням забарвлення ланцюгів для радіоапаратури, спеціальної апаратури, апаратури ЕОМ та апаратури провідного зв'язку.

2.2. Виготовляє кабелі живлення, шнури середньої складності для радіостанцій та різних апаратів з великою кількістю жил, з високоякісною ізоляцією і заправлянням кінців.

2.3. Здійснює безперервну безбіркову в'язку джгутів.

2.4. Прокладає кабелі і перевіряє ланцюги за схемами і таблицями.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Джгути для приладів типу з'єднувальних ящиків - в'язання за шаблоном.

5.2. Джгути та кабелі схемні з проводів різних марок і перерізів - в'язання за шаблоном.

5.3. Джгути, кабелі, шнури - електрична перевірка за допомогою приладів, виявлення несправностей та їх усунення.

5.4. Джгути із екранованих проводів - в'язання.

5.5. Кабелі багатожильні, складні - розбирання екранованого проводу, зв'язування жил, протягування в металевий рукав екранованого обплетення та гумового шлангу, встановлення бірок, заправляння кінців у фішки та колодки.

5.6. Кабелі складні з великою кількістю кінців на плати та стативи виготовлення.

5.7. Кабелі високочастотні - нарізування за розмірами, затягування у плівку, закладання кінців зі зніманням ізоляції на верстатах і вручну, паяння.

5.8. Кабелі схемні: плат перетворювачів для стояків поділу каналів, плат сигналізації для стояків індивідуального устаткування, для апаратів типу АТС та пожежних сповіщувачів, для рухомих механізмів типу ДШШ, для випрямлячів - в'язання.

5.9. Шаблони - розбивання за принциповими і монтажними схемами для в'язання схемних кабелів та джгутів.